A roma kultúra világnapja (április 8.) alkalmából 2015. április 7-én ünnepi találkozóra került sor Rimaszombatban, az Aranybika Szállodában. A találkozó szervezői: Ternipe szervezet, Európai Integrációs Cigányszövetség, Rákóczi Szövetség, Magyar Közösség Pártja.

Berényi József ünnepi köszöntőjében párhuzamba állította a magyar és a roma kisebbség identitásvállalását. Hangsúlyozta a roma pedagógusok szükségességét és a közös útkeresés folytatásának fontosságát. Mert - ahogy mondta – a neves napokon ünnepelni illik, de közben a mindennapi problémák megoldását is szem előtt kell tartani. A szlovákiai roma és a magyar közösség sorsa közös, különösen igaz ez a Bodrogközben, Gömörben vagy az Ung-vidéken. Ha a magyar közösség gazdaságilag, kulturális és egyéb téren erősödik, a roma közösség is erősebbé válik, és ugyanez fordítva is igaz.

A baráti hangulatú találkozó résztvevői kiemelték a romakérdés legfontosabb és legégetőbb témáit, elsősorban a munkanélküliséget, a romák szociális helyzetét és gyermekeik oktatását. Kotlár Ildikó, a füleki alapiskola igazgató-helyettese felszólalásában elmondta, hogy az iskolában rendszerint megünneplik március tizenötödikét, de április nyolcadikát is. Megköszönte a Rákóczi Szövetség támogatását a magyar iskolák tanulóinak, köztük a roma gyerekeknek. Rostás-Farkas György, József Attila-díjas író, költő, a Cigány Tudományos és Művészeti Társaság alapító elnöke, akinek jelentős érdemei vannak a roma ábécé és nyelvtan kidolgozásában, beszédében a roma értelmiség felelősségét emelte ki. Balázs József plébános megáldotta cigány zászlót.
Az ünnepi találkozó keretében neves roma művészek léptek fel, köztük Rigó Mónika is.

A vendégeket a Rákóczi Szövetség képviseletében Kamarás István üdvözölte. Az ünnepi találkozón az említetteken kívül a többi szervező részéről jelen volt még Szajkó Béla középiskolai tanár, Balázs József plébános, Rigó Ferenc, Rimaszombat alpolgármestere, valamint a környék roma származású polgármesterei.

Miért is április 8-át nyilvánította az ENSZ a roma kultúra világnapjává, és miért lett ez a nap a cigányság legfontosabb "nemzeti" ünnepe? 1971. április 8-án Londonban ült össze az I. Roma Világkongresszus. A különböző cigány népcsoportokat képviselő jelenlévők elhatározták, hogy a jövőben folyamatosan együttműködnek, és a nemzetközi közéletben közösen lépnek fel. Döntés született a cigányság nemzeti jelképeiről: elfogadták a zászlót, a himnuszt és az Opre Roma! (Fel, cigányok!) jelmondatot, amely egyértelműen a roma nemzettudat ébredésének szellemében született. A hazai roma szervezetek általában valamilyen kulturális eseménnyel emlékeznek meg április 8-áról.

A roma kultúra világnapja a többségi társadalom számára is ünnep. Olyan kultúra előtt tiszteleghetünk, amely évszázadokon át volt része a magyar és európai kultúrának, és amely az 1970-es évektől megjelenő első generációs roma értelmiség működésének köszönhetően mind gyakrabban mutatta meg gazdagságát a roma közösségen kívül is. Földrajzi szempontból a cigányság a világ számos pontján megtalálható, európai viszonylatban 10-12 milliós közösséget alkot.

Az MKP sajtóosztálya

1504_rimaszombat1 1504_rimaszombat2 1504_rimaszombat3