A Magyar Közösség Pártja felhívja minden tagja, támogatója és szimpatizánsa figyelmét a kárpátaljai magyarok támogatására indult és a napokban induló további gyűjtésekbe való bekapcsolódásra.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata március 1-jén hirdette meg honlapján a pénzadományok gyűjtésére létesített bankszámlaszámot és a további tájékoztató adatokat az április 15-éig tartó gyűjtésről. Az adakozásból befolyó összeget tartós élelmiszerek vásárlására szánják.

Az MKP számára sem közömbös, hogy ukrajnai magyar testvéreink a háború következtében nélkülözésben élnek. Főleg az idős embereket és a nagycsaládosokat sújtja az ínség. Elsősorban az ő megsegítésükre irányul a Zsinat kezdeményezése, amelyhez lehetőségeinkhez mérten csatlakozunk.

Az MKP sajtóosztálya