Nemesócsa

Január 31-én megtartotta évzáróval egybekötött tisztújító taggyűlését a Magyar Közösség Pártja Nemesócsai Helyi Szervezete, melyet Kovács Ildikó elnök nyitott meg. A megnyitó után került sor a beszámolókra. Az elnöki beszámoló által a tagság részletesen tájékoztatást kapott az elmúlt év történéseiről, a településen elért választási eredményekről és megismerkedett az ez évi munkatervvel. Az elnök asszony terjesztette elő a gazdasági beszámolót is, mivel a pénztáros betegség miatti nem lehetett jelen. Lajos Marianna alpolgármesterként megtartotta az önkormányzati beszámolót. Az évzáró taggyűlés tisztújítással egybekötött taggyűlés volt, megválasztásra került a helyi szervezet elnöksége a következő összetételben: elnök – Kovács Ildikó, alelnök – Lajos Marianna, gazdasági felelős – Pál Éva, tagok – Bugár Katalin, Bognár Ilona. A vitában az aktuális politikai helyzetről és az elmúlt év eseményeinek és elért választási eredményeinek megvitatásáról volt szó. A taggyűlés a határozat elfogadását követően Kovács Ildikó elnök zárszava után kötetlen beszélgetéssel ért véget.

1501-ocsa1 1501-ocsa2

Tany

A Magyar Közösség Pártja Tanyi Helyi Szervezete január 31-én tartotta évzáró taggyűlését, melyet Zsapka Irén elnök nyitott meg. Elnöki beszámolójában az elmúlt év történéseit, választási eredményeit és a helyi szervezet idei évi munkatervét ismertette. A gazdasági beszámolót Szabó Ágnes pénztáros terjesztette elő. A taggyűlésen a helyi szervezet elnöke és alelnöke bejelentette lemondását tisztségükről, majd ezek után került sor az elnökség megválasztására. Az elnökség a következő összetételben végzi a jövőben a munkáját: elnök – Zsapka Judit, alelnök – Zsapka Anikó, gazdasági felelős – Szabó Ágnes. A vitában szó volt az elmúlt évi választásokról és a jelenlegi politikai helyzetről. A taggyűlés a határozat elfogadása után Zsapka Judit elnök zárszavával ért véget.

Komáromfüss

A Magyar Közösség Pártja Komáromfüssi Helyi Szervezete január 31-én tartotta évzáró taggyűlését, melyet Bölcs József elnök, járási elnökségi tag nyitott meg. Beszámolójában az elmúlt év történéseit, választási eredményeit és a helyi szervezet idei évi munkatervét ismertette, majd előterjesztette a gazdasági beszámolót - a pénztáros munkahelyi elfoglaltsága miatt. Esztergályos Lajos helyi képviselő tartotta az önkormányzati beszámolót. Az évzáró taggyűlés tisztújítással egybekötött taggyűlés volt, amelyen megválasztásra került a helyi szervezet elnöksége a következő összetételben: elnök – Bölcs József, alelnök – Nagy Gábor, gazdasági felelős – Esztergályos Adrianna. A vitában szó volt a tavalyi évi választásokról, azon belül is a helyhatósági választásokról, majd a jelenlegi politikai helyzet megvitatásával foglalkoztak. A taggyűlés a határozat elfogadása után Bölcs József elnök zárszava után kötetlen beszélgetéssel ért véget.

Címkék: Komáromfüss,