Karva

A Magyar Közösség Pártja Karvai Helyi Szervezete január 29-én tartotta évzáró taggyűlését, melyet Varga Péter elnök nyitott meg, majd beszámolójában értékelte az elmúlt év történéseit, az elért választási eredményeket és felvázolta a helyi szervezet idei évi munkatervét. Alpolgármesterként megtartotta az önkormányzati beszámolót is. A gazdasági beszámolót Vasas Friderika pénztáros terjesztette elő. A vitában szó volt a település történéseiről, az aktuális politikai helyzetről, valamint a tavalyi évi választásokról és azon belül is a helyhatósági választásokon elért eredményekről. A határozat elfogadását követően a taggyűlés Varga Péter elnök zárszava után kötetlen beszélgetéssel ért véget.

150129_karva2 150129_karva1

Csicsó

A Magyar Közösség Pártja Csicsói Helyi Szervezete is január 29-én tartotta évzáróval egybekötött tisztújító taggyűlését, melyet Egri Judit elnök nyitott meg. Elnöki beszámolójában az elmúlt év történéseit, választási eredményeit és a helyi szervezet idei évi munkatervét ismertette. Földes Csaba, a település polgármestere, megyei képviselő tartotta az önkormányzati beszámolót. A gazdasági beszámolót Németh Anett pénztáros terjesztette elő. Az évzáró taggyűlés tisztújítással egybekötött taggyűlés volt, ahol megválasztásra került a helyi szervezet elnöksége a következő összetételben: elnök – Egri Judit, alelnök – Földes Csaba, gazdasági felelős – Németh Anett. A vitában szó volt az elmúlt évi választásokról, valamint a jelenlegi politikai helyzetről. A legaprólékosabb vita a helyhatósági választások kapcsán alakult ki. A taggyűlés a határozat elfogadása után Egri Judit elnök zárszavával ért véget.

Ógyalla

Január 29-én megtartotta évzáró taggyűlését a Magyar Közösség Pártja Ógyallai Helyi Szervezete, melyet Hegyi Zoltán elnök nyitott meg. Beszámolójában részletesen tájékoztatta a tagságot az elmúlt év történéseiről, a városban elért választási eredményekről, majd ismertette az ez évi munkatervet. A gazdasági beszámolót Basternák Ildikó pénztáros terjesztette elő. Az önkormányzati beszámolót a helyi önkormányzat tevékenységéről Basternák Ildikó polgármester asszony tartotta. Az évzáró taggyűlés vendége volt Gyarmati Tihamér járási alelnök, megyei képviselő, valamint Becse Norbert járási elnökségi tag, megyei képviselő, akik beszámoltak a Komáromi Járási Elnökség és a Nyitrai Kerületi Önkormányzat tevékenységéről. A taggyűlésen a helyi szervezet elnöke bejelentette lemondását az elnöki tisztségéről, majd ezek után került sor a választásra, amely átrendezte az elnökség sorait. Az elnökség a következő összetételben végzi a jövőben a munkáját: elnök – Ondrusek Péter, alelnök – Kecskés Miklós, gazdasági felelős – Tornóczy Norbert, elnökségi tagok – Basternák Ildikó (polgármester), Hegyi Zoltán (frakcióvezető), Ilon Ferenc, Horján Tibor. A vitában az aktuális politikai helyzetről és az elmúlt év eseményeinek és elért választási eredményeinek megvitatásáról volt szó. A taggyűlés a határozat elfogadása után Ondrusek Péter elnök zárszavát követően kötetlen beszélgetéssel ért véget.

150129_ogyalla1 150129_ogyalla2

Virt

A Magyar Közösség Pártja Virti Helyi Szervezete január 29-én tartotta évzáró taggyűlését, melyet Kovács János elnök, a település polgármestere nyitott meg. A megnyitó után került sor a beszámolókra. A helyi szervezet elnöke az elmúlt év történéseit, választási eredményeit és a helyi szervezet idei évi munkatervét ismertette, majd polgármesterként megtartotta az önkormányzati beszámolót is. A gazdasági beszámolót Reviczky Zsuzsanna pénztáros terjesztette elő. A vitában a jelenlegi politikai helyzet megvitatásával foglalkozott. A taggyűlés a határozat elfogadása után Kovács János elnök zárszavával ért véget.

Bajcs

A Magyar Közösség Pártja Bajcsi Helyi Szervezete szintén január 29-én tartotta évzáróval egybekötött tisztújító taggyűlését, melyet Kiszucsan Attila elnök nyitott meg. Beszámolójában az elmúlt év történéseit, választási eredményeit és a helyi szervezet idei évi munkatervét ismertette. A gazdasági beszámolót Remes István pénztáros tartotta. Az évzáró taggyűlés tisztújítással egybekötött taggyűlés volt, amelyen megválasztásra került a helyi szervezet elnöksége a következő összetételben: elnök – Kiszucsan Attila, alelnök – Kováč Zoltán, gazdasági felelős – Remes István. A vitában szó volt az elmúlt évi választásokról, azon belül is a legrészletesebb elemzés a helyhatósági választásokon elért eredmény kapcsán alakult ki, majd a jelenlegi politikai helyzet került megvitatásra. A taggyűlés a határozat elfogadása után Kiszucsan Attila elnök zárszavával ért véget.

150129_bajcs1 150129_bajcs2

Gúta

A Magyar Közösség Pártja Gútai Helyi Szervezete január 29-én tartotta évzáróval egybekötött tisztújító taggyűlését, melyet Koczkás Beáta elnök, járási alelnök nyitott meg. Beszámolójában részletesen ismertette az elmúlt év történéseit, választási eredményeit és a helyi szervezet idei évi munkatervét is felvázolta. A gazdasági beszámolót Hajkó Hajnalka pénztáros tartotta. Az önkormányzati beszámolót Horváth Árpád polgármester, megyei képviselő tartotta. Az évzáró taggyűlés tisztújítással egybekötött taggyűlés volt, amelyen megválasztották a helyi szervezet elnökségét a következő összetételben: elnök – Koczkás Beáta, alelnök – Hájas Tamás, gazdasági felelős – Hajkó Hajnalka, tagok – Horváth Árpád (polgármester), Gőgh Mihály (frakcióvezető), Nagy Sándor, Rigó Magdolna, Kiss Tibor, Finta Zoltán, Mayer János, Pikáli Róbert. Az évzáró taggyűlés vendége volt Petheő Attila járási elnök, megyei képviselő, aki beszámolt a Komáromi Járási Elnökség tevékenységéről. A vitában szó volt az elmúlt évben elért választási eredményekről és azon belül is a leghatékonyabb vita a helyi önkormányzati választásokon elért eredményről folyt, valamint a jelenlegi politikai helyzetről is szó esett. A taggyűlés a határozat elfogadása után Koczkás Beáta elnök zárszavát követően kötetlen beszélgetéssel ért véget.

Címkék: Gúta,