Ismertek a Magyar Közösség Pártja és a Most-Híd eredményei a 2014. november 15-én tartott önkormányzati választásokon, amely lehetőséget ad azok összehasonlításaira is.

1411_mkp_most

Az önkormányzati választásokon a pártok legalább három módon szerepelnek: 1 – önállóan indulva, 2 – koalícióban, 3 – független jelöltet támogatva. Azért legalább, mert bár elvétve, de az is előfordul, hogy más párt jelöltjét támogatták. Az MKP még a választások előtt közzétette az általa támogatott polgármesterek listáját, melyen összesen 349 polgármesterjelölt szerepelt, közülük 211 volt az önálló jelölt, 67 a koalíciós  és 2 esetben támogatták más párt jelöltjét. Végül is a 349 polgármesterjelöltből 208 polgármester lett. A Most-Híd (a pártelnök nyilatkozata alapján) ily módon 173 polgármestert tekint „a magáénak”. Köztük közös polgármesterek is vannak, hiszen 30 településen az MKP és a Most-Híd koalícióban indult.

A Szlovák Statisztikai Hivatal hivatalos adatai szerint a két párt önállóan (tehát nem koalícióban) indulva a következő eredményeket érte el Dél-Szlovákia választókörzeteiben:

Polgár-
mesterek
Képvi-
selők
Járás

MKP

Most
-Híd

MKP

Most
-Híd

Pozsony

0

0

0

0

Szenc

1

1

25

10

Dunaszerdahely

15

6

191

87

Galánta

2

5

76

43

Komárom

12

4

123

47

Nyitra

0

0

21

26

Érsekújvár

8

4

91

38

Vágsellye

4

1

38

12

Léva

9

8

112

59

Nagykürtös

7

6

64

50

Losonc

3

4

48

52

Rimaszombat
+ Nagyrőce

16

21

135

131

Rozsnyó

9

12

59

69

Kassa

0

0

1

2

Kassa-környék

6

2

55

33

Nagymihály

5

7

31

45

Tőketerebes

10

3

81

61

Összesen

107

84

1151

765

A Most-Híd önkormányzati képviselőinek száma országosan 829, ám a „maradék” 69 mandátumot a magyarok által nem lakott régiókban szerezték. A polgármestereknél a Most-Híd egész Szlovákiában 87 önállóan szerzett mandátuma van, de három tisztséget a nem magyarok által lakott régiókban (mindhármat az Eperjesi járásban) szereztek. A Magyar Közösség Pártja értelemszerűen valamennyi mandátumát a magyarok által lakott régiókban kapta.

1411_mkp_most2

A hivatalos adatokból kitűnik, hogy a polgármestereket tekintve az MKP  8 választókörzetben volt eredményesebb a Most-Hídnál, a Most-Hídnak pedig 5 választókörzetben van több polgármesterjelöltje (4 választókörzetben „döntetlen”).  Az önkormányzati képviselőjelölteket tekintve ez az arány 11:5 az MKP javára – 1 döntetlennel. A tendencia  tehát folytatódott, az MKP a parlamenti választásokat kivéve minden más (önkormányzati, megyei, köztársasági elnöki, európai parlamenti) megmérettetésen eredményesebben szerepel a Most-Hídnál.

O.N.