A közelgő önkormányzati választásokkal kapcsolatban több helyen felvetődött a kérdés: az MKP miért ad etnikai színezetet a helyi választásoknak azzal, hogy hangsúlyozza, a magyarok által lakott településeket lehetőség szerint magyar polgármester irányítsa. E témában három érvet is felsorolnék.

Az ország közigazgatási felosztása számunkra olyan, hogy egyedül a helyi önkormányzatban tudunk önállóan, a törvény adta hatásköröknek megfelelően kormányozni. Bármilyen jó eredményt érünk is el az országos választásokon, számarányunkból kifolyólag legfeljebb koalícióban működhetünk, a megyéket pedig úgy rajzolták meg, hogy ne tudjunk választásokat nyerni. A helyi önkormányzat az, ahol ténylegesen irányíthatunk. Településeink vezetésénél meg tudjuk mutatni, hogy legalább olyan jól el tudjuk végezni a feladatokat, mint bárki más, képesek vagyunk magas erkölcsi és szakmai szinten irányítani a helyi közösséget. Tetszik vagy sem, a szlovák nemzetállam-építés egyik következménye, hogy egy magyar nemzetiségű jelöltnek kizárólag ott van esélye a győzelemre és rátermettségének bizonyítására, ahol helyben többséget alkotunk. Nagyon hosszú időnek kell még eltelnie ahhoz, hogy ez megváltozzon, és magyarként a dél-szlovákiai régión kívül is megválaszthatók legyünk.

A második fontos érv a vegyesen lakott települések kétnyelvűsége. Egy adott község első embere jogi és erkölcsi felelősséget is visel, hogy az ott lakók élhessenek törvény adta jogukkal anyanyelvük használatát illetően. Nyilvánvaló, hogy a kétnyelvűség kérdése túlmutat a hivatalon belüli kommunikáción, a közösségi élet, a mindennapok része kell legyen, ezt pedig csak olyan személy tekinti szívügyének, aki maga is bírja, napi szinten használja az adott nyelvet. Valljuk be, az a polgármester tekinti szívügyének a kétnyelvűséget, aki maga is átéli a kisebbségi lét nehézségeit.

Az elmúlt huszonöt évben a többségi politikusok gyakran nemzetbiztonsági kockázatként bélyegezték meg a szlovákiai magyarokat. Történt mindez annak ellenére, hogy erre nem adtunk tényleges okot, sőt a magyar polgármesterek a legkézzelfoghatóbb bizonyítékai annak, hogy a szlovákiai magyarok tenni kívánnak és tudnak nemcsak saját nemzetközösségük, hanem a velünk együtt élő szlovákok anyagi és szellemi gyarapodása érdekében is. Az önkormányzatokban elvégzett példaszerű munka igazolja leginkább a magyarok rátermettségét, a sikeres magyar településvezetők sora pedig a szlovákiai magyarok szembeni bizalom megalapozottságát.
Tegyünk róla november 15-én, hogy újra igazoljuk: helyünk van magyarként ebben az országban!

Berényi József, az MKP elnöke
(Megjelent az Új Szó Lövészárok c. rovatában 2014. október 16-án)

Címkék: Berényi József ,