A skóciai választópolgárok döntöttek. A megtartott referendum eredménye alapján Skócia továbbra is Nagy-Britannia része marad. Mivel Skócia már most is széles körű autonómiát élvez, ismételten elmondhatjuk, hamisak azok a Szlovákiában gyakori állítások, hogy az autonómia az elszakadáshoz vezető út.

Nagy-Britannia vezető politikusai a skótokra bízták a döntést. A skótok pedig demokratikus úton fejezték ki véleményüket. Szlovákia számára az eset több szempontból is példaértékű. Egy nemzeti kisebbség államhoz való kötődését elnyomással, bizalmatlansággal, fenyegetettség hangulatának folyamatos életben tartásával nem lehet fenntartani. Éppen ellenkezőleg, a skót szavazás példája azt mutatja, nyílt párbeszéddel, az érvek ütköztetésével, kölcsönös odafigyeléssel, bizalmi légkörben - egy kisebbségben élő nemzeti közösség nem feltétlenül elszakadás párti.

A népszavazás azt is eredményezi, hogy Skócia újabb jogokat és hatásköröket kap Londontól. A függetlenség hívei bizonyára csalódottak, viszont Skócia biztosan élni fog a többletjogok lehetőségeivel. Számunkra a skót népszavazás üzenete az, hogy ki kell állnunk a jogainkért, tudnunk kell, mit akarunk, hogy önrendelkezésünk erősödhessen. Még akkor is, ha ez nem váltja ki rögtön a többségi nemzet egyetértését. Nekünk viszont elsősorban saját érdekeinket szem előtt tartva kell politizálnunk. A skótok is ezt tették, és erősödtek.

Berényi József,
az MKP elnöke

Pozsony, 2014. 9. 19.