Szlovákiában az európai parlamenti választás bántóan alacsony, 13 százalékos részvétel mellett zajlott, mellyel az ország megint sereghajtó lett az Európai Unióban.

A polgárok életszínvonalának megőrzéséhez, illetve emeléséhez szükséges mindennapi feszített munka nincs összhangban a szlovák parlamentben tapasztalható cirkuszi állapotokkal, emiatt sokan elfordulnak a közélettől.

A Magyar Közösség Pártja 6,53 százalékos választói támogatással ismét mandátumot szerzett az Európai Parlamentben. Biztató jel a jövőre nézve, hogy az MKP-ról, annak jelöltjeiről, tisztségviselőiről, megyei képviselőiről terjesztett hazugságáradat és lejárató kampány nem érte el célját, sőt a visszájára fordult. Bízom benne, hogy ellenfeleink kijózanodnak, és rájönnek arra, hogy nem ez a megfelelő út. Az emberek a politikusoktól eredményeket, nem pedig veszekedést és gyűlöletkeltést várnak. A MKP 2010 óta nem támad, csak szükség szerint védekezik, védi az igazságot, tajgainak és támogatóinak emberi méltóságát.

A választási eredmény mögött kemény munka és jelentős szerkezeti átalakulás van. Az Magyar Közösség Pártja az elmúlt négy évben megújult. Ennek köszönhető, hogy listánkon két országosan ismert, az európai politikában jártas politikus mellett 11 ambiciózus, tettre kész, jól képzett fiatal szerepelt, akik komolyan vették a feladatot, és saját régiójukban mindent megtettek az MKP sikere érdekében.

Már a megyei választások egyik tanulsága volt, hogy a fiatalok számára a Magyar Közösség Pártján belüli politizálás gyümölcsöző lehet, kitartó munkával akár huszonévesen is lehet mandátumot szerezni. Az MKP alulról építkező, demokratikus párt., Aki felvállalja az általa képviselt értékeket és célokat, képes és hajlandó is tenni érte, az a párt és a közösség támogatására is számíthat. Meggyőződésem, hogy az EP-listánkon szereplő fiatalok közül a jövőben többen is helyet kapnak majd a közéletben.

Tapasztalhattuk, ha az európai színtéren magunk nem vetjük fel a közösségünket érintő témákat, más nem teszi meg helyettünk. Csáky Pál személyében olyan képviselőt küldünk az Európai Parlamentbe, aki otthonosan mozog a nemzetközi politikában. Az MKP az Európai Néppárt tagja, amely célul tűzte ki az őshonos nemzeti közösségek védelmét szolgáló keretrendszer megalkotását. Szlovákiában a jelenlegi kisebbségvédelem nem biztosítja megmaradásunkat, ezért szükséges az európai szintű kisebbségvédelem megerősítése.

Köszönet a választóknak, hogy esélyt adtak ennek megalkotására.

Berényi József,
az MKP elnöke
(Ez a cikk megjelent az Új Szó Lövészárok című rovatában, 2014. június 5-én.)

Címkék: Berényi József ,