A Magyar Közösség Pártja és a Keresztény Platform mély megrendüléssel fogadta a gyászhírt Mons. Burián László esperes-plébános haláláról, akit április 22-én 92 éves korában szólított magához a Teremtő.

Az egész felvidéki magyarság egyik meghatározó lelki vezetője volt. Rendületlenül kiállt a Szent István-i eszme mellett és az egész közösséget szolgálta a deportálások idején is, a kommunizmus sötét éveiben, majd a demokrácia beköszöntésével egészen halálig.

Élete példa papok és hívek, de az Istent keresők számára is. Állandó résztvevője volt a Komáromi Imanapoknak, és annak súlyos keresztjét minden évben a vállán cipelte a Keresztúton. Jelképezve vele, hogy Krisztus szenvedéseit bármikor fel kell vállalnia a felvidéki magyar közösségnek is, és ki kell tartania az istenhit mellett.

A Magyar Közösség Pártjának politikusai gyakran találkoztak Burián atyával és kikérték véleményét, eszmét cseréltek, és mindig bölcs útmutatást kaptak tőle. Hiánya érzékelhető lesz a felvidéki magyar közösségben, különösen a magyar papok körében.

Burián László elsők között kapta meg a Pro Probitate, Helytállásért díjat. Első szlovákiai magyarként vehette át a Václav Benda-díjat és a Szabadságért és demokráciáért emlékérmet Prágában a Totalitárius Rendszereket Tanulmányozó Intézetben, ahol őrzik róla azt az 1500 oldalas dokumentumot, melyet az őt figyelő titkos ügynökök jelentése alapján készítettek. Államalapító Szent István királyunk ünnepén 2013-ban a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapta meg a felvidéki magyarságért való példaértékű kiállásáért, a hit és a nemzeti öntudat erősítéséért végzett tevékenysége elismeréseként. 2014 márciusában pedig Szent István-éremmel tüntették ki Esztergomban, ahol kórházi kezelése miatt már nem tudta személyesen átvenni a kitüntetést.

Emlékét megőrizzük és példaképként tekintünk rá munkánk során!