A Magyar Közösség Pártja figyelemmel kíséri az Ukrajnában zajló eseményeket, amelyek a hosszú évek óta fokozódó belpolitikai feszültségek eddigi legdrámaibb állomását jelentik. Tudatában vagyunk annak, hogy Ukrajna különösen súlyos pénzügyi-gazdasági problémákkal küszködik, amit az ország politikai, értékrendbeli, nemzetiségi-nyelvi megosztottsága és a társadalom nagy részének teljes kiábrándultsága tovább fokoz. A mély megosztottsággal párhuzamos kiélezett politikai küzdelem végül csaknem száz életet és több száz sérültet követelő erőszakhullámba torkollott.

Az MKP mélységesen elítéli a békés polgári személyek ellen alkalmazott erőszakot, egyben őszinte részvétét fejezi ki az áldozatok hozzátartozóinak és a sérülteknek, tekintet nélkül a konfliktusban elfoglalt helyükre. Az MKP számít arra, hogy  belátható időn belül sor kerül a tragikus események kivizsgálására, a felelősök felkutatására és felelősségre vonására.

Az MKP támogatja Ukrajna Európai Unióhoz való közeledését, és reményei szerint a kialakulóban lévő új hatalom megfelelő bölcsességgel, mértékletességgel jár majd el Ukrajna átalakítása során. Miközben az ukrajnai történéseken belül fokozott figyelemmel kísérjük a kárpátaljai magyarok helyzetének alakulását, aggodalomra okot adó, baljós jelnek tekintjük, hogy az új hatalom első intézkedései között törölte el 2012-es kisebbségbarát nyelvtörvényt. Az MKP minden rendelkezésre álló eszközével segíti  a kárpátaljai magyarok sajátos igényeinek széleskörű tolmácsolását.

Berényi József,
az MKP elnöke

Pozsony, 2014. február 25.