2013. február 7-én Bauer Edit európai parlamenti képviselő (MKP) írásbeli választ igénylő kérdéssel fordult az Európai Bizottsághoz a Szlovák Köztársaság műsorsugárzásért és továbbközvetítésért felelős tanácsa 2013. január 29-i döntésével kapcsolatban, melyben figyelmeztette a Fun Radio szlovák kereskedelmi adót, amiért az még 2012 szeptemberében az OTP Banka magyar nyelvű reklámját sugározta losonci frekvenciáján. A kérdés teljes szövege alább található:

"A Szlovák Köztársaság műsorsugárzásért és továbbközvetítésért felelős tanácsa (Rada pre vysielanie a retransmisiu) 2013. január 29-i ülésén úgy határozott, hogy a Fun Rádió kereskedelmi rádióadót szankcionálja, amiért az 2012. szeptember 14-én, délután 15.53 órakor az adó losonci frekvenciáján az OTP Banka magyar nyelvű reklámját sugározta. Az indoklás szerint ezzel a kereskedelmi adó megsértette a 270/1995-ös államnyelvről szóló törvényt, amely az indoklás szerint továbbra is érvényes a műsorszolgáltatókra, és amely szerint "a televíziós és rádiós műsorsugárzás a Szlovák Köztársaság egész területén államnyelven történik." A médiatanács pénzbírságot nem szabott ki, de úgy döntött, figyelmezteti  a törvényszegésre a Fun Rádiót.

Az Európai Bizottság egy korábbi kérdésemre 2010. december 17-én kelt válaszában már megfogalmazta aggályait a szlovák államnyelvtörvény "egyes rendelkezéseinek az EU-joggal való összeegyeztethetőségével kapcsolatban" illetve felvette a kapcsolatot a szlovák hatóságokkal. Ennek ellenére a jogszabály továbbra is érvényben van, sőt továbbra is jogalapul szolgál a szlovák hatóságok számára, amit az aktuális határozat is alátámaszt.

A kereskedelmi adó egy szlovákok és magyarok által vegyesen lakott területen a kisebbség nyelvén reklámozta a megrendelő bank szolgáltatását, amiért megrovásban részesült.

Az Európai Bizottság szerint nem sérti ez a döntés, illetve az 1995-ös törvény ezen rendelkezése az áruk és szolgáltatások szabad mozgásának elvét?

Tekintettel arra, hogy a Bizottság már egy korábbi válaszában is megállapította a lehetséges törvénysértést és aggályának adott hangot, valamint arra a tényre, hogy a szlovák hatóságok továbbra is az adott törvény paragrafusai szerint járnak el, nem veszi a Bizottság fontolóra szabályszegési eljárás elindítását az uniós jog megsértésének tárgyában?"

A Bizottságnak a válaszadásra ezúttal is 6 hét áll rendelkezésére.

Háttérinformáció: 2010 novemberében Bauer Edit már egyszer kérdést intézett a Bizottsághoz hasonló témában. Akkor a szlovák kereskedelmi felügyelet rótt ki bírságot a "MY - Nitrianske noviny" elnevezésű hetilapra, illetve a műsorsugárzásért és továbbközvetítésért felelős tanács a COM-Media s.r.o. társaságra. Mindkét esetben egy kereskedelmi hirdetés magyar nyelven történő sugárzásáért.

2010. december 17-i válaszában Michel Barnier, az EB belsőpiacért és szolgáltatásokért felelős biztosa a következő választ küldte a kérdésre:

"A Bizottság figyelmét már korábban ráirányították a szlovák államnyelvtörvényre. Felvettük a kapcsolatot a szlovák hatóságokkal, és tájékoztattuk őket a Bizottság aggályairól a törvény egyes rendelkezéseinek az EU-joggal való összeegyeztethetőségével kapcsolatban."

Címkék: Bauer Edit ,