Huszonhárom évvel ezelőtt leomlottak a diktatúra falai. Egyetemi diákok kezdeményezésére színészek, környezetvédők, értelmiségiek és keresztény ellenállók összefogásával 1989. november 17-én a csehszlovák egypártrendszer és tervgazdaság véglegesen elveszítette létjogosultságát.

A rendszerváltás véráldozatok nélküli, gyors és viszonylag egyszerű folyamat volt. Szinte bársonyosnak mondható. Az új rendszer kialakulása viszont nehéz, összetett és ellentmondásokkal teli küzdelemnek bizonyult. Mára közhellyé vált: a szabadság, a szabad társadalmi rendszer leginkább a lehetőségek szabadabb alkalmazásával és vállalásával azonosítható. Huszonhárom év alatt megtanultuk: a szabadság önmagában nem jelent semmit. A szabadságot az emberek alakítják és élvezik, de ugyanúgy emberek tehetik tönkre és nyomhatják el azt. A jó és a rossz ma is vívja örök harcát, a társadalmi rendszerek minősége határozza meg, a két emberi tulajdonságból inkább melyik érvényesülhet. A szabadság minősége rajtunk múlik.

Huszonhárom évvel a rendszerváltás után láthatjuk, Szlovákiában a szociális olló egyre nyílik, a társadalmi különbségek egyre nagyobbak. Az alkotmány elvi egyenlősége mellett nem beszélhetünk őszintén egyenlőségről akkor, ha akadnak néhányan olyanok, akik magánrepülőgépüket felhasználva kedvük szerint ebédelnek ugyanazon a napon Párizsban, majd vacsoráznak Rómában, míg mások, a többség az említett vacsoraköltségből tartja el egy hónapig családját. Nincs ez így rendjén, bár fenntartom, nem a magánrepülőgépet kell irigyelni, hanem az éhbérért dolgoztatók rendszerét kell megváltoztatni.

Nem beszélhetünk egyenlő szabadságjogokról akkor sem, ha a külföldön élő szlovákok szabadon válhattak kettős állampolgárrá, míg a szlovákiai magyarok számára ez a lehetőség nem adatik meg. Gyakran halljuk ebben az országban: szlováknak lenni jó, érezzük viszont, magyarságunkat minden szinten vállalni nehéz. Huszonhárom évvel ezelőtt a kérdés másként hangzott: szabadnak lenni jó, elnyomásban élni nem lehet. Az elnyomás ellen minden rendszerben, minden körülmények között lázadni kell. Aki ezt nem tudatosítja, és nem teszi, az elveszik. A lázadás nem öncél, hanem eszköz egy jobb, igazságosabb, vállalhatóbb életért, amelyben mindenki - államhatároktól függetlenül – jól érezheti magát szükségtelen lemondások és áldozatok nélkül is.
1989 novemberében társaimmal együtt egyetemistaként idealisták és kissé naivak voltunk. Másképpen forradalmat nem is lehet kezdeményezni és sikerre vinni. A múló idő a naivitást tapasztalatokra váltja, ami kétségkívül csökkentheti a tettrekészséget. Az idealizmus, az más, szerintem genetikailag kódolt. Az idealista jóra törekszik, élete végéig valahol belül forradalmár marad. Huszonhárom év után, korra való tekintet nélkül, ismét szlovákiai magyar idealisták kellenek…

Berényi József,
az MKP elnöke

Címkék: Berényi József ,