Napvilágot láttak a Szlovák Köztársaság Kormányának újabb megszorító intézkedései. A tervek szerint a 2013-as költségvetési évben az önkormányzatoktól újabb 116 millió eurót vonnak el, azaz lakosonként több mint 20 eurós kieséssel számolhatunk! Holott az elmúlt két–három évben tett kormányzati lépések már mostanra a csőd szélére sodortak jó néhány települést.

A teljesség kedvéért meg kell jegyeznem, hogy már az előző kormány is egyfajta „bűnbaknak” kiáltotta ki az önkormányzatokat, azt állítva, hogy nem tudják megoldani egyes feladataikat, De hogy is oldanák meg, amikor például a településekre átruházott iskolák vagy óvodák több évtizedig nem voltak tatarozva, amikor a községi úthálózattal kapcsolatos feladatok elvégzésére egy közel 2000 fős település még 100 eurót sem kap! – és még sorolhatnánk. Elhanyagolt és megoldatlan feladatok tömkelege várja a valós megoldást.  A 2010-12 közötti „település és emberbarát” lépések között találjuk például az ingatlanértékesítés vagy az (időközben törölt) bérleti díjak adóztatásának bevezetését, ami után a megemelt áfa-teher növelte a kiadásokat az önkormányzati gazdálkodásban. Párhuzamosan ezekkel a lépésekkel folyamatosan csökkent az adóhányad mértéke – mert csökkentek a bevételek a személyi jövedelemadóból, de azért lefaragták az állami támogatásokat az átruházott államigazgatási feladatok ellátására is. Ennek legújabb változata a most bejelentett megszorítás.
Eladni nem érdemes, helyi adót emelni pedig az emberek újabb „megnyúzását” jelentené. Miből legyenek hát forrásai az önkormányzatoknak? Ki tartja majd fent és főleg miből az óvodákat, az iskolákat, a temetőket, lesz-e közvilágítás, tudunk-e hatékony hulladékgazdálkodást folytatni....
Figyelembe véve a jelenlegi finanszírozási rendszert, le kell szögeznem: egyértelműen rossz ez a közel tíz éve kialakított gyakorlat. A Radicová kormány tervei között szerepelt, hogy az önkormányzatok ne egy, hanem három adónemből kapjanak „visszaosztást”, de nézetem szerint ez sem jelentene stabil és kiszámítható megoldást. Nem kell semmi újat kitalálnunk, elég lenne a máshol már bevált rendszer átvétele, azaz: törvényben meghatározott módon és mértékben az állam összbevételeinek meghatározott százalékát kapnák az önkormányzatok. Tehát például, ha az állam jövedéki adót vagy áfát emel, akkor a településeknek nemcsak a kiadásai, de a bevételei is növekednének. Ezzel stabilizálódna az önkormányzatok állami finanszírozása.

A jelenlegi helyzet is alig-alig tartható, ha a tervezett több mint 100 millió eurós elvonásra sor kerül, az ágyhoz láncolja és végelgyengülési stádiumba taszíthatja az önkormányzatokat. Ezek után pedig a már bejelentett közigazgatási rendszerek felülvizsgálata egy újkori központosítást eredményezhet, ami az önigazgatás és önrendelkezés demokratikus alapelvét kérdőjelezheti meg.  Mi a cél? Teljes apátiába taszítani a lakosságot, megszüntetni a helyi közösségek működtetésének alappillérét?  Vegyük már észre, hogy önkormányzat nélkül nem tud hatékonyan működni az állam, önkormányzati rendszer nélkül nincs helyi közösségépítés, nem fog működni az óvoda, az iskola, elhanyagoltak lesznek a sírkertek méltatlan állapotba kerülhet a helyi sportélet és a kultúra, vagyis az oly fontos helyi kezdeményezéseknek még a szikrája is elhamvad. A tét tehát nem csupán a pénzügyi ellehetetlenülés, hanem a társadalom alappilléreinek megtartása.

Őry Péter, az MKP önkormányzati és közigazgatási alelnöke, Csallóközcsütörtök polgáremestere

Címkék: Őry Péter ,