Vyjadrujeme sústrasť a hlboké znepokojenie

Vyjadrujeme sústrasť a hlboké znepokojenie

Strana maďarskej komunity vyjadruje úprimnú sústrasť pozostalým obetí, ktoré zahynuli pri krvavom masakri v juhofrancúzskom Nice. SMK naďalej odsudzuje všetky prejavy násilia. Pokojné masy ľudí nesmú byť zajatcami teroru. Je nevyhnutne potrebné spoločné a rozhodné vystúpenie v záujme toho, aby...
Posted by

peticia_sk

koncepcia
Životopis Józsefa Menyhárta, predsedu SMK

Životopis Józsefa Menyhárta, predsedu SMK

József Menyhárt, predseda SMK   Osobné údaje: Narodený: 15. 09. 1976 v Dunajskej Strede Názov získanej kvalifikácie: PaedDr., PhD. Otec: Jozef (1953), technik Matka: Magdaléna (1952), rod. Csörgőová,  zdravotná sestra Súrodenci: Csaba...
Posted by

Stanovy SMK

Stanovy SMK
Prijaté: vo Fiľakove, dňa 22. septembra 2012 Zmeny: v Strekove, dňa 08. decembra 2012. Na...
Posted by

Odkaz

Čajakova 8, 811 05 Bratislava, Slovakia
+421-(0)2-5710 6013; mail@mkp.sk