peticia_sk

koncepcia
VYHLÁSENIE RR SMK

VYHLÁSENIE RR SMK

Dolinka, 11. februára 2017 Republiková rada Strany maďarskej komunity považuje jesenné voľby do vyšších územných celkov za jeden z najdôležitejších politických medzníkov tohto roka. Pre našu komunitu je primárnym cieľom dosiahnutie úspechu v...
Posted by
Ďalšie nedostatky v oblasti dvojjazyčnosti

Ďalšie nedostatky v oblasti dvojjazyčnosti

www.slov-lex.sk a www.slovensko.sk Zakotvenie možnosti používania jazykov národnostných menšín v Zbierke zákonov a v konaní pred orgánmi verejnej správy Zákon č. 400/2015 Z .z. z 18. novembra 2015 o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov...
Posted by

Stanovy SMK

Stanovy SMK
Prijaté: vo Fiľakove, dňa 22. septembra 2012 Zmeny: v Strekove, dňa 08. decembra 2012. a v...
Posted by

Odkaz


Čajakova 8, 811 05 Bratislava, Slovakia
+421-(0)2-5710 6013; mail@mkp.sk