SMK podporuje protest proti korupcii.

SMK podporuje protest proti korupcii.

Slovensko sa v roku 2016 – oproti predošlému roku – posunulo na rebríčku korupcie o štyri miesta nižšie. Zo 176 skúmaných krajín sme teda päťdesiati štvrtí. V rámci krajín EÚ to znamená 22. miesto. Tento fakt sám osebe naznačuje neprajný stav. A keď sa pozrieme na korupciu bližšie, vidíme...
Posted by

peticia_sk

koncepcia
Spomínať je našou povinnosťou

Spomínať je našou povinnosťou

Dvanásty apríl je pamätný deň vysťahovania Maďarov zo Slovenska. V roku 1947 sa v tento deň zažalo vyťahovanie obyvateľov maďarskej národnosti z Československa do Maďarska. Tento pamätný deň vyjadruje poctu asi sto tisíc vyťahovaným, ktorých...
Posted by

Stanovy SMK

Stanovy SMK
Prijaté: vo Fiľakove, dňa 22. septembra 2012 Zmeny: 8.12.2012 (Strekov), 11.06.2016 (Nové...
Posted by

Odkaz


Čajakova 8, 811 05 Bratislava, Slovakia
+421-(0)2-5710 6013; mail@mkp.sk