Stanovisko Republikového predsedníctva Strany maďarskej komunity

Stanovisko Republikového predsedníctva Strany maďarskej komunity

Kto mlčí, ten svedčí Na prvom zasadnutí nového Republikového predsedníctva SMK sa zhodnotilo obdobie uplynuté od volebného snemu SMK. Na čele novozvolených zástupcov sa štruktúry SMK pustili do aktívnej činnosti. Niekoľko dní pred začatím slovenského predsedníctva v Rade EÚ prežíva Slovensko...
Posted by

peticia_sk

koncepcia
Životopis Józsefa Menyhárta, predsedu SMK

Životopis Józsefa Menyhárta, predsedu SMK

József Menyhárt, predseda SMK   Osobné údaje: Narodený: 15. 09. 1976 v Dunajskej Strede Názov získanej kvalifikácie: PaedDr., PhD. Otec: Jozef (1953), technik Matka: Magdaléna (1952), rod. Csörgőová,  zdravotná sestra Súrodenci: Csaba...
Posted by

Stanovy SMK

Stanovy SMK
Prijaté: vo Fiľakove, dňa 22. septembra 2012 Zmeny: v Strekove, dňa 08. decembra 2012. Na...
Posted by

Odkaz

Čajakova 8, 811 05 Bratislava, Slovakia
+421-(0)2-5710 6013; mail@mkp.sk