Nagy Dávid is in Budapešť.

??Együtt erő vagyunk, itthon és Európában is! Hajrá Fidelitas, hajrá RMKDM, hajrá Via Nova!

??Spolu sme silní, tak doma ako aj v Európe! Do toho Fidelitas, RMKDM a Via Nova!