Hanesz Zoltán

Ing. Hanesz Zoltán, informatikai tanácsadó. 49 éves, két gyermek édesapja, jelenleg Kassa-Óváros városrész önkormányzatának képviselője. 

Kassa meghatározó szerepe Kelet-Szlovákia szempontjából közismert. Az itt élő maroknyi magyarság zöme vidékről települt be a városba. Az én eddigi életpályámat is a város és vidék kapcsolatának sokszínűségé határozta meg. Tornagörgőről származom, az általános iskolát Kassán végeztem, majd a kassai Ipariban érettségiztem. Egyetemi végzettségemet a Kassai Műszaki Egyetem Villamosmérnöki karán szereztem. Családi kapcsolataim révén viszonylag jól ismerem Kassa megye különböző vidékeinek sajátosságait, ez reményeim szerint képessé tesz arra, hogy jól képviseljem az itt élők érdekeit.

A 2017-es megyei választások egy újabb lehetőséget kínálnak Kassa megye lakosai számára, mellyel ha megfelelően élnek, a saját kezükbe vehetik sorsuk alakítását. Ehhez megfelelő információkra, a meglévő ismeretek folyamatos fejlesztésére és befektetési segítségre van elsősorban szükség. Legfőbb célom a regionális információcsere javítása, mely naprakész információkkal látja el az embereket és ösztönözi a közösségfejlesztő projektek létrejöttét.

Kassa megye ereje az itt élők rendkívüli vitalitásában rejlik. Ezt az erőt megfelelő központi szervezettséggel lehet összefogni és megsokszorozni. Ebben szeretném segíteni az egyes régiókat.

 

Profile picture for user hanesz-zoltan