Flórián László

A lista korelnökeként, de lélekben fiatalon s politikailag tisztán akarom átadni fiatal társaimnak gazdag nemzetközi és EU-s tapasztalataimat, hogy EGYÜTT tehessünk közösségünkért.

Tanárként kezdtem, majd voltam külföldön tolmács, fordító, s újra itthon külkereskedő, vállalkozó, minisztériumi közalkalmazott, majd diplomata Brüsszelben. További 6 évig Pozsony megye kiküldött szakértőjeként az Európai Bizottságban dolgoztam. Hazatértem után igyekeztem beilleszkedni újra az itthoni magyar közösségbe, hogy segítségére lehessek. Most nyugdíjasként fordítok és emberi jogokkal is foglalkozom nemzetközi szinten is.

25 évvel ezelőtt, amikor még Pozsony mint főváros önálló kerületként indult a választásokon, s az MKP itteni listavezetője lehettem (az Együttélés jelöltjeként), majd 8000 szavazatot kaptunk. Figyelembe véve a statisztikai adatokat ez az itt élő magyarság majd 60%-át jelentette. S bár azóta az arányok rosszabbodtak, azért ezt most EGYÜTT túlszárnyaljuk, ugye?!

Az utóbbi 20 évben, szinte mindvégig külpolitikával, határon átnyúló együttműködéssel foglalkoztam európai szinten. Éppen ezért a választások utánra is ezt tudom felkínálni közösségünknek. Áttanulmányoztam programunk ide vonatkozó részét, de az ott meghatározott célokat eléggé általánosnak találtam. Ezek mellett javaslom konkrét lépések megtételét az Európa Tanácsban (nyelvi jogok, a magyar nyelv regionális nyelvként való elismertetése Szlovákiában), továbbá az EU Bizottságánál kezdeményezni a regionális felosztás felülvizsgálatát és az új, természetes vagy történelmi régiók megfelelő támogatását az EU alapjaiból. Tudom, hogy mindehhez az első lépéseket természetesen a Szlovák Nemzeti Tanácsban kell megtenni, de legyen meg a víziónk ennél továbbra is!

(folyt.köv.)

 

Néhány gondolat az autonómiáról.

Bevallom, nem ezzel készültem folytatni a „bemutatkozás” című sorozatot, de az utóbbi napok eseményei és nyilatkozatai rákényszerítettek, hogy néhány gondolatot megfogalmazzak.

S akkor nem magával az autonómiával kell kezdenem, hanem két másik fogalommal: az önrendelkezéssel és az önkormányzatisággal. Az előbbi az alapvető emberi jogok kategóriájába tartozik, az utóbbi pedig közigazgatási fogalom.

Az önrendelkezésről (népek önrendelkezési jogáról) már 2017-ben megjelent egy cikkem, most csak röviden összefoglalom. Az önrendelkezésnek két alapvető eleme van: az első a politikai státusz szabad eldöntése, a másik a szabad gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődés szervezése. E két elem elérése (a szakemberek szerint) kétféle módon valósulhat meg: az államhatárok megváltoztatásával vagy pedig anélkül. Az első esetben külső önrendelkezésről beszélünk, a másodikban pedig belső önrendelkezésről. Az elsőre manapság az esetek többségében csak akkor van mód, ha (általában) mindkét érintett fél beleegyezik - erre a legeklatánsabb példa esetünkben Csehszlovákia szétválása. A második, tehát a belső önrendelkezés megvalósulása - s itt érünk el a címben idézettekhez - a föderalizmus, ill. az autonómia. Mindkettőre számtalan példa létezik Európán belül. S ez az, amit tudatosíttatnunk kell a velünk együtt élőkkel: az autonómia nem vezet szecesszióhoz (elszakadáshoz), nem akar határokat megváltoztatni. Hadd idézzem a Wikipédiát:

"A kisebbségi népcsoport autonóm területe része egy állam bizonyos területének, ahol többségben élő, országos viszonylatban általában az őshonos kisebbségi népcsoporthoz tartozók által megvalósított kormányzás működik. Ez egy különleges jogállású terület ahol gyakorolják a törvényhozó és végrehajtó hatalom bizonyos illetékességeit, e csoportok fennmaradása, esélyegyenlősége, vagyis boldogulása érdekében."

Az autonómia által adott lehetőség gyakorlati megvalósítása az önkormányzatiság: egy államon belül nagyobb egységek, területek, települések, intézmények önállóan választott irányító szervezete, amely helyi érdekű, nagyobb szervezetet nem érintő (például kulturális, gazdasági, vallási) ügyeket saját maga intéz.

A fentiekből egyértelműen következik, hogy a teljes önkormányzatiság megvalósításának alapfeltétele az autonómia elérése! S ha az MKÖ programjában kiemelten szerepel az önkormányzatiság elérése, akkor ez azt is jelenti - legalábbis az én felfogásomban -, hogy igenis igényeljük az autonómiát! Még akkor is, ha ezt egyesek eléggé furcsa módon kerülik, sőt úgy nyilatkoznak, hogy ez nem programunk része. De kérem, tessék olvasni a sorok közt is! Ezt a célt szolgálja jelen elmélkedésem is.   

(s talán még: folyt.köv.)

 

Profile picture for user florian.laszlo
Születési időpont
1949
Foglalkozása
Nyugdíjas