Király Anton

Szepsi lakos, 55 éves, nős, két gyermek apja

Életrajz:

Egyetemi diplomát a Katonai Technikai Főiskolán szereztem Liptószentmiklóson. A hadseregben, mint hivatásos katonatiszt, több vezetőfunkciót betöltve 22 évet szolgáltam. 2006-tól a Kassa Megyei Útkarbantartó vállalatnál dolgoztam útmesterként, majd mint a Szepsi Központ vezetője. Szepsi város önkormányzatában több választási ciklusban, Bodolló képviselőjeként dolgoztam. Alapító tagja és igazgatója vagyok a Víz és élet nonprofit szervezetnek. A helyi horgászszervezet vezetőjeként gyerekeket tanítok a horgászat alapismereteinek elsajátítására és a tudatos környezetvédelemre. Keresztényként a helyi egyházközség tanácsának elnökeként segédkezem egyházközségünk dolgainak intézésében, a fiatalok tanításában és a szabadidőprogramok szervezésében.

Meggyőződésem, hogy a társadalmi fejlődés kulcsa az erkölcsös nevelés és a színvonalas oktatás.

Célok:

Mint megyei képviselőjelölt én is harcolni szeretnék egy jobb, szebb régióért az Önök érdekeit képviselve. De nem csak ezért lettem képviselőjelölt. Pár hónappal ezelőtt felkerestek petíciós bizotság tagjai ,barátok és szervezetek, hogy mint az útkarbantartó vállalat volt vezetője segítsek a megye alá tartozó 2-es és 3-as osztályú utak broblémáinak megoldásában. Programom elsődleges célja a kamionforgalom negatív hatásának csökkentése az autóbuszforgalom és a biztonságos közlekedés bebiztosítása.

Másodszor szeretném elérni a megye peremére szorult, elhanyagolt utak teljes, harmonogramszerű, felújítását.

Harmadszor az utak karbantartása szempontjából létrehozni egy modern útkarbantartó vállalatot, mely megfelelő technikával, kapacitással, minőségileg tudná bebiztosítani a nyári és a téli útkarbantartást egyaránt.

Továbbá javítani szeretnék a dolgozók munkafeltételein, elérni, hogy mindenki megkapja a munkájáért megérdemelt, nyugathoz hasonló fizetését.

Megyei képviselőként támogatni fogom az oktatási civil és egyházi intézményeket, nonprofit szervezeteket, polgári társulásokat, kultúrális, sport és horgász egyesületeket az önkéntesek munkáját és segíteni a munkájukhoz szükséges további pénzforrások bebiztosítását.

Profile picture for user kiraly-anton