Az MKP-ról

1. A Magyar Közösség Pártja (MKP) a kereszténység és a humanizmus eszméjét, valamint hagyományait, a demokrácia és a pluralizmus elveit, az egyéni szabadságjogokat, a magántulajdon sérthetetlenségét, a jogállamiságot, az egyéni, valamint csoportjogokat és a szubszidiaritáson alapuló önkormányzatiság és regionalizmus eszményét valló politikai párt.

2. A párt alapvető célja egy olyan hatékony politikai érdekképviselet kialakítása és működtetése, amely a Szlovákiában élő magyarok és más kisebbségek megmaradása és gyarapodása feltételeinek kialakításáért tevékenykedik. A párt alapvető feladatának tartja, hogy fejlessze Szlovákia azon régióit, ahol magyarok élnek, és hozzájáruljon az ország leszakadó régióinak felzárkóztatásához.

3. A párt elkötelezettje Szlovákia mindazon regionális európai és globális politikai, gazdasági és biztonsági szervezetében kifejtett együttműködésnek, amely erősíti az európai és globális stabilitást. Különleges figyelmet szentel az egyesülő Európát átható legfontosabb modernizációs eszméknek, a szubszidiaritásnak és a regionalizmusnak, valamint az ezen eszméket megvalósító regionális törekvéseknek. (Részlet az Alapszabályból)

 

Párttörténet

 

A pártalakulást követő első két választási ciklusban (1998 és 2002) az MKP a kormánykoalíció részesévé vált. Az MKP első 10 évéről kiadott könyv itt tekinthető meg.

Az MKP céljait, programját napjainkban a helyi önkormányzatokban, a megyei önkormányzatokban és az Európai Parlamentben való képviselete révén jeleníti meg. A Magyar Közösség Pártja néppárt, az Európai Néppárt (EPP), valamint az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) tagja is. A "magyar-magyar" kapcsolattartás és össznemzeti konzultáció részeseként az MKP részese a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) és a Magyar Állandó Értekezletnek (MÁÉRT) is.

Az MKP 2012 szeptember 22-i kongresszusán névváltozásra kerül sor, a párt Magyar Közösség Pártja (a rövidítés változatlanul: MKP) néven folytatja tevékenységét.

Az MKP elnöke 2020. július 18-a óta Forró Krisztián.

Az MKP első 15 évéről készült film itt tekinthető meg.