A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa az elkövetkező hónapok két legfontosabb történésének Szlovákia köztársasági elnökének, valamint az Európai Parlament képviselőinek megválasztását tartja. Mindkét választásnak óriási tétje van. A köztársasági elnök esetében elengedhetetlen feladat lesz az országban eluralkodott jogtalan és erkölcstelen politikai állapotok megállítása és pozitív irányba terelése. Az EP-s választások tétje pedig a keresztény hagyományokon alapuló társadalom megtartása mellett az is, hogy az európai őshonos kisebbségek ügyeinek megoldása is napirendre kerüljön.

A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy bár az ország nyugati részén erős munkaerőhiány mutatkozik, a középső keleti részének déli peremén még ma is jelentős a munkanélküliség aránya. Felszólítjuk ezért Szlovákia kormányát, hogy tegyen komoly erőfeszítéseket a helyzet orvoslására, e térségekbe nyújtson állami ösztönzést képzés és munkahelyteremtő beruházások megvalósítására, és lásson hozzá a közlekedési infrastruktúra érezhető fejlesztéséhez. Enélkül a leszakadó térségekben látványos gazdaságfejlesztés nem valósítható m eg.

Az MKP folyamatosan sürgeti a családtámogatások emelésének szükségességét, a fiatal családok támogatását, lakásproblémáik megoldását. A fészekrakást elősegítendő, a rendszerváltás előttről ismert, ifjú házasok kölcsönéhez hasonló támogatás nagy segítséget jelent a fiataloknak, ugyanakkor félő, hogy csupán ez az intézkedés nem fog jelentős népszaporulatot eredményezni. Az MKP továbbra is egy komplex, kiszámítható és tartós családtámogatási rendszer kidolgozását támogatja, amely a családi pótlék, az adóbónusz, a szülői hozzájárulás és a többi családtámogatási juttatás érezhető emelésében nyilvánul meg. 

A szakképzésről szóló törvény és az ehhez kacsolódó miniszteri rendelet, melynek alapján meghatározták középiskoláinkban a jövő első osztályokban a  legmagasabb  létszámot, több iskolánkat hozott lehetetlen helyzetbe. Csatlakozunk azokhoz a kezdeményezésekhez, amelyek a nevezett törvény módosítását szorgalmazzák. Továbbá felhívjuk a figyelmet arra, hogy az anyanyelven való oktatás a középiskolákban is elengedhetetlenül fontos, a nemzeti identitást erősítő eszköz.  Ezért továbbra is hirdetjük az anyanyelvű oktatás szükségességét az óvodától az egyetemig.

Az MKP Országos Tanácsa felszólítja a szlovák kormányt a több évtizede húzódó földrendezés anyagi feltételeinek megteremtésére és felgyorsítására, megkönnyítve ezzel az agrárgazdálkodás feltételeit is. Az élelmiszerbiztonság érdekében tegyen mihamarabb olyan intézkedéseket, amelyek megakadályozzák a silány és sok esetben káros élelmiszerek behozatalát a szlovákiai üzlethálózatokba.

Az MKP OT környezetvédelmi kérdésekben prioritásnak tarja a Szlovákia ivóvízkészletének megóvását és földvédelmét. Mihamarabbi intézkedéseket vár el a Szlovák Kormánytól a vidéki szennyvíztisztító telepek és csatornahálózatok kialakítása, valamint elavult és illegális szeméttelepek felszámolása kapcsán.

Az MKP OT tisztelettel emlékezik meg a pozsonyi sortűz 100. évfordulójáról, amikor is a cseh legionáriusok belelőttek a helyszínen összegyűlt, 10 – 12 ezres tömegbe, és a sortűz következményeként 9-en meghaltak, 23-an súlyosan megsebesültek. Emléküket megőrizzük.

Pozsony, 2019. február 9.