2017. május 20-án az Európai Nemzeti Kisebbségek Föderatív Uniójának (FUEN) kolozsvári kongresszusán szimbolikusan útjára indult az az összeurópai aláírásgyűjtő akció, amelynek célja egymillió támogató aláírást gyűjteni a Minority SafePack európai kisebbségvédelmi kezdeményezéshez. Szlovákiában a Magyar Közösség Pártja gyűjti majd az aláírásokat.

Az aláírásgyűjtés szlovákiai jogi vonatkozásai kapcsán azonban problémák merülhetnek fel. A vonatkozó uniós rendelet szerint ugyanis nincs lehetőség arra, hogy két- vagy többnyelvű  formanyomtatványokon lehessen gyűjteni a támogató aláírásokat, arra viszont van lehetőség, hogy az egyes tagállamokban (elvileg) bármely uniós nyelven készült formanyomtatványokat használjanak. Ez Szlovákia esetében azt jelenti, hogy az uniós rendelet szerint ugyan nem lehetséges szlovák-magyar nyelvű formanyomtatvány használata, viszont lehetséges (külön) szlovák és (külön) magyar nyelvűt használni. Az aláírásokat az SzK Belügyminisztériumának kell majd ellenőriznie, amely így azzal a helyzettel találja szembe magát, hogy magyar nyelvű aláírási íveket (és azok szövegeit) kell majd ellenőriznie, annak ellenére, hogy “normál” esetben – az államnyelvtörvényre hivatkozva – ezt elutasíthatná. Az uniós rendelet szabályai azonban elsőbbséget élveznek, felülírják az államnyelvtörvényt.

Tekintettel arra, hogy Szlovákiában az állami hivatalok a magyar nyelvhasználatot sok esetben még akkor sem engedik a gyakorlatban érvényesülni, ha azt szlovákiai jogszabályok kifejezetten garantálják, a Magyar Közösség Pártja tegnap, 2017. június 20-án állásfoglalási kérelemmel fordult a Belügyminisztériumhoz. Az MKP azt kéri a minisztériumtól, hogy írásban vállaljon garanciát az uniós rendelet nyelvi szabályainak érvényesülésére, azaz, ne gördítsen sem jogi, sem technikai (mondvacsinált) akadályokat a magyar nyelvű íveken összegyűjtött aláírások megfelelő ellenőrzése elé.

Az MKP a Belügyminisztérium válaszának kézhezvételét követően indítja el az aláírásgyűjtést.

Az MKP sajtóosztálya