Inám, 2017. február 11.

A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa az év egyik legfontosabb politikai eseményének az őszi megyei önkormányzati választásokat tartja. Közösségünk számára elsődleges cél a választásokon való sikeres szereplés és a legtöbb magyar képviselő bejutása a megyei önkormányzatokba - a megyei önkormányzatok fontos szerepét szem előtt tartva a területi infrastruktúra fejlesztésében, a szociális és egészségügyi ellátásban, valamint a magyar kultúra és az oktatás terén.

A Magyar Közösség Pártja az elmúlt időszakban ellenérzésekkel figyelte az energiahordozók ára körüli bonyodalmakat. Egyúttal megelégedéssel nyugtáztuk, hogy az Árszabályozási Hivatal minden szakmaiságot nélkülöző és politikai szűklátókörűségben szenvedő elnöke végül lemondott. Az MKP OT tagjai abban bíznak, hogy utódjául olyan személyt választanak, aki szakmai megalapozottsággal és az energiaszolgáltatók befolyásától függetlenül fogja irányítani az árszabályozási hivatalt, tevékenységét pedig elsősorban a közérdek, a fogyasztók védelme fogja vezérelni.

Az egészségügyben az MKP néhány pozitív változtatás ellenére sem látja biztosítottnak az ellátás minőségének javítását. A sürgősségi ellátási díj emelése, az orvosi ügyeletek számának tervezett csökkentése, a hiányzó 12 ezer nővér, vagy akár az egyetemi kórházak egyes részlegeinek megszüntetése is az egészségügyi ellátás elérhetőségének romlását vetíti előre. Az MKP OT ismételten sürgeti az egészségügyi ellátás minőségének és elérhetőségének átfogó javítását. Nem ad hoc intézkedésekre van szükség, hanem a problémák tartós megoldására, amit csak egy átgondolt, fenntartható és komplex javaslatokat tartalmazó rendszer biztosíthat.

Az MKP Országos Tanácsa az oktatás területén a közeljövő egyik legfontosabb kihívásának a közelgő iskolai beíratásokat tartja. Arra ösztönözzük a szülőket, hogy gyermekeik számára anyanyelvű oktatási intézményt válasszanak, ide értve a középiskolákat is. Ugyanakkor aggodalmunknak adunk hangot, hiszen a nyilvánossá vált idei, 2017-es normatív támogatás iskoláink részére továbbra sem változott pozitív irányba. Ez az áldatlan állapot számos magyar iskolát sodor veszélybe a nehéz fenntarthatóság miatt.

Az MKP Országos Tanácsa aggodalmát fejezi ki Szlovákia agrár-élelmezési szektorának jelenlegi állapotával és további hanyatlásával kapcsolatban, amely világosan igazolja, hogy a mezőgazdaság és az élelmiszeripar több évtizede nem tartozik a kormány prioritásai közé. Az MKP OT ezért felszólítja a szlovák kormányt, hogy ezen a területen minél hamarabb hajtson végre szakmailag megalapozott változásokat és reformokat. A mindenkori állami költségvetésből különítsen el anyagi forrást olyan beruházási alapok létrehozásához, amelyek hatékonyan fogják támogatni az agrár- és élelmiszerágazat fellendítését, biztosítva új kis- és középvállalkozások alapítását a fiatal generációk bevonásával és esélyegyenlőségének megteremtésével. Az MKP OT az ágazat reformjának megvalósításával kapcsolatban prioritásnak tartja több ezer munkahely kialakításának lehetőségét, valamint a hazai független élelmiszerbiztonság megteremtését. A hazai agrár- és élelmiszerágazat fellendítése egyben megteremtheti és garantálhatja a vidéki életforma fenntarthatóságát Szlovákiában.