A társadalmi és politikai stabilitást ígérő, társadalmi párbeszéden és strukturális reformokon alapuló, rendszerszerű változásokat tervező kormányprogram teljesítésének 100. napjához érkeztünk. A kormányprogram a kormánypártok által kitűzött alapvető és tán egyedüli rendeltetése teljesült, amikor a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az előterjesztett program alapján bizalmat szavazott a kormánynak. Ezután a kormánypártok a gyakorlatban az idő múltával egyre jobban vonakodnak a programteljesítés ellenőrzésétől, hiszen a teljesítés hiányosságai hatékony felületet biztosíthatnak a kormány tevékenysége ellen szóló kritikának. Közigazgatási és önkormányzati viszonylatban nem kevesebb kritikával kell, hogy illessem már önmagában a kormányprogram tartalmát. Az említett strukturális reformok és rendszerszerű változások tervezetei a programban sorra elkerülik mind a közigazgatást, mind pedig a helyi és megyei önkormányzatokat, melyeket a kormányprogram szinte kizárólag csak a párbeszéd és a különböző egyéb programpontok teljesítésére szükséges együttműködés során emleget. Hatékony akcióterveket, célkitűzéseket, és az önkormányzást elősegítő rendelkezéseket hiába keresnénk a kormányprogramban, melyben a jogkörök hatékony felosztása helyett sokkal inkább a közigazgatás burkolt vagy éppen nyílt központosítása kapott helyet.

Mintegy a központosítás kifejezéseként, már az első száz napban megalakult Peter Pellegrini miniszterelnök-helyettes beruházásokért és informatizációért felelős új hivatala, amely az uniós alapok lehívásának irányítását, koordinálását és elbírálását, valamint az államigazgatás informatizációját hivatott megreformálni. Egyelőre kérdéses, sikerül-e az új tárcának átláthatóbbá tenni az uniós források felhasználását, és történik-e majd minőségi javulás a lehívások szabályaiban és az informatizáció területén, vagy egy nyíltan vállalt központosítási eljárás következtében csak egy újabb lehetőség nyílik-e a közpénzek ellenőrizetlen felhasználására a többség által továbbra is teljesíthetetlen, túlárazott pályázatok kiírásával. A magyarlakta területekre való tekintettel érdemes lesz folyamatosan felügyelni, miként teljesül a tárcavezető azon múlt heti kijelentése, mely szerint az állam felelőssége biztosítani a szélessávú internet hozzáférést a kisebb és távolabb fekvő településekre.

A gyanú, mely szerint egy átláthatóbb, jogköreiben hatékonyan felosztott, decentralizált közigazgatás és önkormányzás valóban nem a jelenlegi kormánypártok célja, bebizonyosodott, amikor a parlament első körben lesöpörte az asztalról az ellenzék Tt. 369/1990 számú, Községi önkormányzatokról szóló törvény módosító javaslatát, amely a községi önkormányzatok mellett működő szakbizottságok és községi tanácsok (megalakulásuk esetében) üléseit javasolta nyilvánossá tenni, így biztosítva azok átláthatóbb tevékenységét a lakosok számára.

A felsorolt történéseken, valamint az új hivatalvezetők párt közeli kinevezéseiken kívül az elmúlt száz napban az érintett területen nem maradt túl sok értékelni való a kormány tevékenységét illetően. Ez egyrészről a kormányprogram már említett közigazgatást és önkormányzást érintő hiányosságainak tudható be, másrészről pedig a botrányok, az egyes tagok ellen benyújtott bizalmatlansági indítványok következtében megingott kormánytámogatottság jele is lehet.

 

Kőrösi Ildikó, az MKP önkormányzati és közigazgatási alelnöke

Címkék: Kőrösi Ildikó ,