Grezsa István miniszteri biztos és Haraszti Attila főosztályvezető-helyettes szeptember 29-én Nagykaposra látogatott. Utazásuk célja nemcsak a Petőfi Sándor Program bemutatása volt, hanem a Magyar Kormány nemzetpolitikai stratégiájának keretében egy szakmai fórum megtartása is, melyen a nagykaposi magyar szervezetekkel folytattak eszmecserét.

A két vendég érkezését nagy érdeklődés előzte meg. A Magyar Ház nagyterme színültig megtelt érdeklődőkkel, a magyar szervezetek vezetőivel, képviselőivel.

A fórumot Mihók Gábor, az MKP Nagymihályi Járásának Elnökségének elnöke nyitotta meg. Utána Grezsa István miniszteri biztos a Petőfi Sándor Programot, s egyben bemutatta a nagykaposi ösztöndíjast, Veres Annamáriát, aki köszöntötte a környező településekről érkező magyar szervezetek vezetőit, akiknek még nem volt alkalma bemutatkozni. Beszédében a megjelenteket arra biztatta, bátran jelezzék felé kéréseiket, amiben teheti, segítségükre lesz.

Gerzsa István ezután a Magyar Kormány nemzetpolitikai stratégiájának főbb céljait ismertette, felvázolta a Kelet-Felvidéket is erősen érintő részleteket. Hangsúlyozta a ,,magyarnak maradás" fontosságát, a közös nyelv megtartását és az egységes utat, melyen haladni szeretne nemcsak Magyarország, hanem remélhetőleg a Kárpát-medence összes magyar közössége is.

Az ezt követő fórumon szót kapott minden magyar szervezet vezetője, képviselője, akik személyesen nyilváníthatták ki köszönetüket a Magyar Kormány határon átnyúló pályázatain való sikeres részvételért. Majd lehetőséget kaptak egy-egy olyan kérés felvetésére, amelyekre a Nemzetpolitikai Államtitkárság a jövőben kellő figyelmet fog szentelni.

Zárásként a két elöljáró a Balassi Intézet Munkafüzeteiből álló csomagot ajándékozta a Magyar Ház szervezésében működő vasárnapi iskola kisdiákjainak. A csomagot Varga Tibor, a Via Nova alelnöke vehette át.

forrás: http://www.petofiprogram.hu