Augusztus 29-én Gútán a Nagyboldogasszony-plébániatemplomban tartották a Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitó Ünnepségét. Az ökumenikus istentisztelet Elek László, a komáromi Szent András templom plébánosa, római katolikus esperes és Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke tartotta. Az ünnepi megnyitót Fekete Irén, a Szlovákia Magyar Pedagógusok Szövetsége Komáromi Területi Választmányának elnöke tartotta. Az országos tanévnyitó ünnepségen az ünnepi beszédet Jókai Tibor, az SZMPSZ országos elnöke tartotta. Ünnepi köszöntőt mondott Potápi Árpád János, a Magarországi Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának államtitkára is.

Az ünnepi beszédekből:
Jókai Tibor, az SZMPSZ elnöke tanévnyitó beszédében elmondta, hogy a nemzet megmaradásának alappilléreit az évezredek óta tovább örökített hagyományaink, épített örökségünk, különlegesen szép anyanyelvünk, gazdag művészetünk, de legfőképpen értékőrző intézményeink alkotják. Az iskolák és pedagógusaink elsődleges feladata, hogy a közösséget összetartsák, ezáltal a nemzethez való tartozást szilárdabbá, erősebbé tegyék gyermekeinkben, a felnövekvő generációkban. Kiemelte, hogy kisebbségi létünkben ritkán adódik felhőtlen, nyugodt alkotói légkör, amelyre a neveléshez olyan nagy szükség van. „A mindennapok alattomos intézkedései iskoláink ellen dolgoznak. 1990 óta soha nem volt a törvényi háttér ennyire megszorító, kisebbségi sorsrontó. A hatalom arrogánsan és határtalan cinizmussal, emberi mivoltunkat sértve forgácsolta szét erőinket"- utalt a több tízezer ember tiltakozását félresöprő, semmibe vevő szlovák kormányra. „A biztató szavak fontosak a léleknek, de tettek nélkül nincsen holnap" - folytatva beszédét, és kifejtette, hogy az új iskolaévben minden eddiginél jobban kell segítenünk és erősítenünk egymást. „Okos, bátor érvekkel kell meggyőzően támogatni a bizonytalankodókat, a feladásra hajlókat. Voltak és vannak előttünk példák a kitartásra, az összefogásra. Emberi, nemzeti méltóságunk megőrzése érdekében csak követni kell őket" – hangsúlyozta Jókai. Beismerte, hogy ezek az utak sohasem egyszerűek. Ám a küzdés az ember feladata, ahogy a közösségé is. A pedagógusok felelőssége, hogy segítsék a szellem növekedését, teremtsenek megfelelő feltételeket. Ünnepi felszólalásának üzenete, hogy a pedagógusok éltetik a hitet, a reményt a feladat teljesítésével, hiszen fontos küldetésük van a világban: „Feladatunk, hogy elkötelezett, boldog, anyanyelvére, nemzeti kultúrájára büszke, értelmes, a szülőföldjén és a nagyvilágban egyformán boldoguló fiatal nemzedéket neveljünk!"

Potápi Árpád János ünnepi beszédében hangsúlyozta, személyes jelenléte azt az üzenetet hordozza, hogy a felvidéki magyar iskolák mindenkor megbízható partnerként tekinthetnek a magyar kormányra. A magyarság megmaradása érdekében a határon túli területeken a magyar iskoláknak jelentős szerepük van a magyar identitás megőrzésében. Eközben olyan használható tudást kell biztosítani a diákok számára, amely később segíti boldogulásukat az életben. Potápi kiemelte, hogy a kárpát-medencei magyarságnak az asszimiláció mellett a fiatalok elvándorlásának veszélyével is szembe kell néznie. „Ahhoz, hogy fiataljainkat meg tudjuk tartani szülőföldünkön, olyan tudást kell biztosítanunk, amely segíti itthoni boldogulásukat.”

A tanévnyitón előadást tartott Madarász Róbert, a Komáromi Marianum Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont igazgatója, Gálfi Mária nyugalmazott pedagógus, Kalácska József Felvidéki Magyar Pedagógus-díjas nyugalmazott tanár. Az országos tanévnyitón sor került a magyar iskolába induló elsős gyermekek bemutatkozására és megáldására, valamint a pályakezdő pedagógusok bemutatására is.

Az ünnepségen közreműködött a Galántai Kodály Zoltán Daloskör, s felléptek a Gútai Művészeti Alapiskola tanárai és diákjai. Az ünnepségen részt vett a Magyar Közösség Pártja több tisztségviselője és tagja is, köztük Szigeti László, az MKP Országos Tanácsa elnöke, A. Szabó László országos alelnök, Samu István országos elnökségi tag, járási alelnök, Horváth Árpád polgármester, kerületi elnök, valamint Koczkás Beáta, az MKP Gútai Helyi Szervezetének elnöke, alpolgármester asszony. Az ünnepélyes évnyitót a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, az SZMPSZ Komáromi Területi Választmánya és Gúta Város Önkormányzata szervezte a gútai Corvin Mátyás Alapiskola, a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, a Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola és a Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont társrendezésében.