Dunaszedrahelyen a Szent György római katolikus templomban megtartott ünnepi szentmisével kezdődött 2015. augusztus 20-án a Szent István emlékére rendezett ünnepségsorozat. A hálaadó szentmise után a városi önkormányzat képviselői, egyházi és közjogi méltóságok, a társadalmi és civil szervezetek képviselői, a pedagógusok és a város lakói a Szent István téren felállított emlékműhöz vonultak, ahol ünnepi műsor keretében emlékeztek a keresztény magyar állam alapítójára, a magyar nagyfejedelemre, az első magyar Árpád-házi királyra. Az emlékezés a dunaszerdahelyi Szent György kórus karénekével kezdődött, majd Hájos Zoltán, Dunaszerdahely város főpolgármestere mondott ünnepi köszöntőt.

A Szent István emlékműnél Csáky Pál, a Magyar Közösség Pártja európai parlamenti képviselője mondott ünnepi beszédet. Csáky azt hangsúlyozta, a Szent István által meghirdetett eszmeiség, politikai irányvonal három pilléren alapszik, államszervezet létrehozásán, az egyházi struktúrák kiépítésén és a jog megalkotásán. István egész uralkodását a Kárpát-medence egységének megteremtése, illetve a kereszténység elterjesztése jellemezte. Apátságok és kolostorok létrehozásával megindult az írásbeliség, iskolák működtek és azon váltak a művelődés szellemi központjává. Intelmeinek harmadik fontos pillére pedig a jog, a törvények megalkotása volt. Beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy meg kell őriznünk az ezeréves Szent István-i gondolatokat, hiszen csak úgy biztosíthatjuk anyanyelvünk, kultúránk megőrzését, hitünk megtartását és önmagunk megszervezését.

Az ünnepi beszédek elhangzása után az elöljáróságok és a szervezetek képviselői koszorúkat helyeztek el az emlékműnél. A városi önkormányzat nevében Hájos Zoltán polgármester és A.Szabó László alpolgármester helyezett el koszorút. Magyarország pozsonyi nagykövetsége képviseletében Kiss Balázs tanácsos vett részt és koszorúzott a megemlékezésen. A Magyar Közösség Pártja járási elnöksége nevében pedig Stercel Olivér helyezte el a megemlékezés koszorúját. Az ünnepség a magyar himnusz eléneklésével zárult. A koszorúzási ünnepség után a Városi Művelődési Központban a városi önkormányzat ünnepi ülésével és kitüntetések átadásával folytatódott Szent István ünnepe. (bi)