Az idei Martosi Szabadegyetem zárófórumának központi témája a Magyar Közösség Pártja szakemberei által kidolgozott „A szlovákiai magyar közösség megmaradásának és gyarapodásának, valamint Dél-Szlovákia gazdasági felzárkóztatásának intézményi feltételei” című dokumentumának az ismertetése volt. Ahogyan azt a rendezvényen megtartott előadásomban is kiemeltem, a dokumentum témája volt a szabadegyetem zárógondolata, azonban az önrendelkezés, az önigazgatás, illetve annak gyakorlati megvalósítása a közeljövőben stratégiai helyet kell hogy kapjon a felvidéki a bodrogközi és Ung-vidéki magyar közösség életében. Hogy miért? A jelenlegi kormány mostohán bánik az Ung-vidéki és a bodrogközi régióval, hasonlóan a többi magyarlakta déli régióhoz. Az elsődleges oka annak, hogy ezt megengedheti magának a kormányzat az, hogy a jelenlegi szlovák parlamentből hiányzik az erős felvidéki magyar érdekképviselet. Az MKP önrendelkezési tervezete megoldást jelentene az elhanyagolt régiók számára, segítve a munkahelyteremtést és az itthon maradást. Mindehhez azonban növelni kell az MKP érdekérvényesítő képességét, ami az előttünk álló időszak legfontosabb feladata. A koncepció lényeges eleme, hogy nemcsak a „miért?”-re keresi a választ, nem csak elméleti stratégiát gyárt, hanem a „hogyan?” kérdésre is válaszol az MKP dokumentuma. Nyugat-európai példák egyértelműen alátámasztják, hogy azok a természetes régiók, térségek, amelyek önmaguk dönthetnek gazdasági, társadalmi, szociális ügyeikben, látványosan fejlődnek, illetve ami talán számunkra még fontosabb, az ott élő közösségek gyarapodnak, erősödnek. A bodrogközi és Ung-vidéki emberek tisztában vannak azzal, hogy a helyi, elsősorban a mezőgazdaságra irányuló természetes adottsága a régiónak nagyon kedvező, ami komoly lehetőséget biztosíthat az itt élők számára. Azonban ahhoz, hogy ez a lehetőség kihasználható legyen, elengedhetetlen a központi kormányzati támogatás vagy a természetes régiók intézményrendszereinek kompetencianövelése, vagyis, hogy a helyben lévő emberek döntsenek arról, mire is van szüksége a régiónak. Nagyon sok fórumon elhangzik, hogy a mezőgazdasági feldolgozó üzemek (regionális vágóhidak, tejcsarnokok, konzervgyárak, zöldség, gyümölcsfeldolgozó üzemek, stb.) visszaállítása, ezáltal új munkahelyek kialakítása, az egyedüli esélye a Bodrogköz és Ung-vidék számára, hogy ne folytatódjon tovább a térség kiüresedése. Az MKP gazdasági és önkormányzati politikája egyértelműen ezt próbálja megvalósítani. Ehhez azonban szükséges az erős parlamenti érdekérvényesítő képviselet. Láthatjuk, érzékelhetjük az elmúlt 4-5 év eredményét, vagyis inkább eredménytelenségét. Változtassunk rajta! Mihók Gábor, az MKP nagymihályi járási elnöke A martosi videó itt tekinthető meg. Megjelent a 2015. augusztusi Hírvivőben.