Az Európai Bizottság újdonsült elnöke, Jean-Claude Juncker a bizottság új közlekedési biztosának Maroš Ševčovičot javasolta. A szlovák politikus és diplomata tapasztalt uniós vezető, hiszen az előző bizottságban az elnök, José Manuel Barroso helyettese volt. A fő kérdés azonban az, kellő mértékben tudja-e az új közlekedési biztos beemelni térségünk érdekeit az Európai Unió megvalósításra váró közlekedési fejlesztései sorába az új uniós időszakban.

A tervezett vasúti folyosó

Tavaly novemberben Brüsszelben, az Európai Bizottság újraértékelte a TEN-T hálózatba sorol közlekedési folyosók hálózatát. Az Európai Parlament jóváhagyta a módosított közlekedésfejlesztési koncepciót, a középtávú és távlati célokat. A Szlovákiát érintő európai vasúti folyosó alaposan megváltozott, hiszen a mai IV. számú európai vasúti folyosó immár nem Pozsony-Galánta-Érsekújvár-Párkány vonalon halad tovább Budapest felé, hanem Pozsonyból átirányították Magyarországra, Győr, Komárom, Tatabánya érintésével haladna a jövőben Budapest felé. Annyit jelent ez, hogy a Nyugat-Európában megszokott gyorsvasúthálózat keleti kibővítése elkerülné Dél-Szlovákiát. Siim Kallas, az Európai Bizottság akkori közlekedési biztosa kifejtette, hogy a módosított nyomvonallal az Európai Bizottság és Európai Tanács (a 28 kormányfő tanácsa) tagjai egyetértettek, vagyis a szlovák kormány képviselője is jóváhagyta ezt a módosítást.

Elvárásunk tehát az új közlekedési biztossal szemben az, hogy a mai IV. számú európai vasúti folyosó jelentősége a jövőben is fennmaradjon, az európai gyorsvasúthálózat szerves részévé váljon. Védje meg Szlovákia érdekeit!

Apróra váltva

Szlovákiát a tervek szerint három észak-déli irányú közúti európai folyosó szelné át a jövőben. A nyugati országrészben a D2-es autópálya fejlesztése déli irányban, Magyarország irányában elkezdődött. Nyugat-Magyarország határvidékén az M15-ös autópálya képezné a déli irányú folytonosságot. A keleti országrészben a Via Carpatia európai folyosó építése is nagy erőkkel zajlik, nemrégen megépült a közúti folyosó Kassát Migléccel, a déli országhatárral összekötő szakasza. Középen hiányzik az átfogó megoldás. Szlovákiában az R3-as gyorsforgalmi út nyomvonalán haladna az európai folyosó, ám annak déli haladási iránya vált kérdésessé. Ugyanis Magyarországon az M2-es északi autópálya szinte az egyetlen, amely érdemben nem érte el az országhatárt. Nem született eddig megállapodás Szlovákiával a határmetszési pontról, egyhamar nem is fog. Javasolnánk a döntéshozók szíves figyelmébe egy alternatív megoldást. Vezessék az R3-as gyorsforgalmi útról az R1-esre az észak-déli forgalmat Garamszetbenedekig, majd onnan a Garam mentén haladva Léva, Zselíz érintésével egészen Párkányig, majd Magyarországon a készülő M11-esen haladva az M1-es autópályára, egészen Budapestig. E szlovákiai megoldás előnye a papíron és a tervekben létező, Zólyom-Korpona-Parassapuszta megoldással szemben: gazdaságosabb, társadalmi-szociális horderejét tekintve fontosabb és környezetkímélőbb, hiszen Korpona és Zólyom környékén Natura2000 érintettség van. Mindezeket alátámasztja a pozsonyi közlekedési tárca megrendelésére 2007-ben készült felmérés.

Itt van a két dél-szlovákiai gyorsforgalmi út, az R2-es és az R7-es ügye. Az utóbbi, Pozsony megye területén az Európai Unió költségvetéséből nem finanszírozható, ám Somorjától keleti irányban, Dunaszerdahely felé már igen, sőt, folytatva, teljes hosszában. Nem beszélve az R2-es déli gyorsforgalmi útról, amely teljes egészében finanszírozható az EU költségvetéséből, amennyiben az Európai Bizottság és Szlovákia kormánya is úgy akarja.

A teherfuvarozás koncepciója

A közlekedési európai biztos hatáskörébe tartozik egy újabb hihetetlenül fontos ágenda, a teherfuvarozás jövőjéről szóló EU-fehér könyv és az új fehér könyv igencsak szerteágazó ágendája. Az érdekek keresztmetszetében levő koncepció az egyik oldalon a fuvarozók, a logisztikai cégek a másik oldalon pedig a környezetkímélés ügyét kell, hogy figyelembe vegye. Középtávon és hosszabb távon e tervezetek igencsak drasztikus lépéseket vetítenek előre, ami a teherfuvarozás stratégia átalakítását illeti Európában. Erőteljes elmozdulás várható a környezetkímélő megoldások felé, legyen az a folyami, vasúti szállítás vagy a kombinált fuvarozás. E pályán is aktív lehet az új biztos, főleg, ha Szlovákia érdekeit tartja majd szem előtt.

Azt szeretnénk, ha a hétéves időszak végeztével, 2020-ban megállapíthatnánk, hogy Szlovákia és ezen belül Dél-Szlovákia számára igencsak kedvező elmozdulást tapasztalhattunk a közlekedésfejlesztésben a most kezdődő, új hétéve uniós időszak végén.

Farkas Iván, az MKP gazdaságpolitikai alelnöke