Fico szociális kormánya a 2012-es választások előtt és után is csak hitegette a lakosságot, hogy egyedül ő és pártja, a SMER-SD tudja a megoldást az ország nehéz gazdasági és szociális problémáinak megoldására. Ezzel szemben szociális téren az elmúlt egy évben nőtt a munkanélküliség, amely január végére 14,8%-os aránnyal 10 éve nem látott magasságokba szökött. A foglakoztatás növelését elősegítő munkahelyek, amelyeket ezrével ígértek, még a láthatáron sincsenek. A munkanélküli végzősök európai viszonylatban elfoglalt második helyén nem sikerült javítani, tovább nő a tartósan munkanélküliek aránya, rossz irányba módosul a foglalkoztatási törvény, amely hátrányosan érinti az egészségkárosodottakat, a kezdő vállalkozókat és az új munkahelyeket kialakító munkaadókat, mivel lehetőséget biztosít a klientelizmusra és a korrupcióra.

Munkavállalók - munkanélküliek

Sajnálatos tény, hogy a legmagasabb munkanélküliségi mutatókkal a többségében magyarok lakta járások küzdenek, melyekben egyáltalán nem ritka a többgenerációs munkanélküliség. Az elmúlt években azonban a kormány részéről nem tapasztaltunk olyan igyekezetet, amely ezt a problémát orvosolta volna. Az új munkahelyek kialakítására szánt állami támogatások többnyire az észak- és közép-szlovákiai régiókba tartanak, míg a legmagasabb munkanélküliségi arány, több mint 30%, köztudottan Gömörben és a Bodrogközben van.

Az elvonásokkal megterhelt megbízói szerződéseket a munkaadók tömegesen bontották fel, megszüntetve ezzel több munkavállaló egyedüli bevételét, mivel a munkaadóknak jobban megéri a munkaerőt kölcsönözni, mint állandó munkaviszonyban alkalmazni. Ami azonban még ennél is veszélyesebb, az átgondolatlan intézkedésnek köszönhetően valószínűleg megnő a feketén dolgozók – az illegális munkavállalók száma is.

Nyugdíjkor – egészségügy - kórkép

A szociális biztonságot is ígérő Smer nem tett semmit az elmúlt évben a nyugdíjasok sokszor kilátástalan helyzetének javítására, ellenben ismételten belenyúlt a II. nyugdíjpillér működésének mechanizmusába, amivel veszélybe sodorta a most aktív korban lévő dolgozók majdani megélhetését is. Az egészségkárosodottak intézményi elhelyezését folyamatosan felváltó kommunális ellátást csak papíron deklarálja, feltételeinek megteremtését, illetve a szociális intézmények finanszírozásának megoldását el sem kezdte.
Az egészségügy terén sem állt be kedvező változás, az orvosok és nővérek bérezése megoldatlan maradt, a kórházak továbbra is termelik az adósságot, az egybiztosítós rendszer bevezetésével monopolhelyzetet teremtenek, ami köztudottan növeli a korrupció és a klientelizmus elharapózását. Nem lehet azonban figyelmen kívül hagyni azt az eshetőséget sem, hogy az egybiztosítós rendszer bevezetésének következtében felmerül majd egyes kórházak, osztályok, illetve férőhelyek megszüntetése a hatalmon lévő politikai garnitúra kénye-kedve szerint, és várható az egészségügyi ellátás elérhetőségének és minőségének romlása is. A magánbiztosítók felvásárlására fordítandó több százmillió euróról már nem is beszélve. Az adósságtermelést részben megállítandó DRG-rendszer bevezetésének 2016-ra való kitolása sem a gazdaságos és átlátható gazdálkodást szolgálja, sokkal inkább a kórházak élén álló, a  kormánypártot hűségesen kiszolgálók előnyszerzését segíti elő.

Mindezek az intézkedések arról tanúskodnak, hogy Fico az elmúlt 12 hónap alatt a kapkodáson és átgondolatlan törvénymódosításokon kívül nem volt képes kézzel fogható eredményeket felmutatni. A beígért biztonság helyett marad a bizonytalanság, a kormány nem találja az akut problémák megoldásának kulcsát. Az átfogó és hatékony szociális és gazdaságpolitika, amelyre az országnak égetően szüksége volna, csak ígéret maradt. Abban reménykedhetünk csupán, hogy ezt a választók is érzékelik, és a legközelebbi választásoknál benyújtják majd Ficónak a számlát!

Németh Gabriella,
az MKP szociális, családpolitikai és egészségügyi alelnöke