Tegnap az Ódor Lajos vezette hivatalnokkormány elfogadta a néhány hónapra szóló programját. A dokumentumot a parlamentnek is jóvá kellene hagynia. A 28 oldalas szövegből kitűnik, hogy több területnek komoly szakértője van a kormányban. A program részletesen foglalkozik pl. a szociálisan rászorultak megsegítésével, az ország pénzügyi és költségvetési helyzetével, illetve az EU-alapok hatékony felhasználásával. Annak ellenére, hogy a dokumentum a roma közösség irányába tartalmaz helyzetértékelést és javaslatokat is, más, a nemzeti közösségeket érintő kérdésekkel egyáltalán nem foglalkozik. A nemzeti kisebbség (národnostné menšiny) megnevezés csak kétszer jelenik meg az anyagban, de ezek a mondatok még csak gesztusként sem értékelhetők. A dokumentumban sajnos nem olvashatunk semmit a Dél-Szlovákiában lehetséges kétnyelvűség szorgalmazásáról, a magyar nyelv törvénybe foglalt használatának támogatásáról. Hasonlóképpen hiányzik a nemzetiségi kultúra anyagi támogatásának az infláció mértékében való emelése. A többi területen, pl. a szociális szférában ezt figyelembe veszik. Az oktatásügyben nincs említés arról, hogy magyar tannyelvű iskolák is lennének Szlovákiában. A kormányprogram tehát úgy néz ki, ahogy azt a szlovák demokraták gondolják. Az itt élő magyaroknak gazdasági, szociális, környezetvédelmi stb. megoldásokat kínálnak, a nemzetiségi jogokról és közösségünk helyzetéről hallgatnak. Ez a mai szlovákiai politikai realitás.

Berényi József

platformelnök