Nyitra Megye Önkormányzata hétfőn tartotta meg első képviselő-testületi ülését az ünnepélyes keretek között, 2022. novemberében megtartott alakuló ülését követően. A megyei testület módosította a megye tavaly októberben jóváhagyott, 2023. gazdasági évre szóló költségvetését. A pénzügyi tárca előrejelzése alapján megnövelte az idei adóbevételeket 2,3 millió euróval, ezzel együtt a kiadási oldalon megnövelte néhány oktatási, kulturális és egészségügyi intézmény gazdálkodási keretét karbantartásra, javításra és krízishelyzet megelőzésére. Két gimnázium számára műfüves, több célú sportpálya építésére, egy gimnázium számára a tornaterem teljes felújítására hagyta jóvá a keretet. A legrosszabb állapotban levő 10 megyei híd javítási, felújítási költségeit is jóváhagyata. Jelentősen megnövelte a Párkányi Megyei Rendelőintézet keretét dologi és személyzeti költségek fedezésére, valamint a Helembán épülő szociális intézmény beruházási keretét. Mindezeket 3,9 millió € összegben. Párhuzamosan ezzel a folyamatban levő 8 beruházás költségvetését, ahol megtakarítás várható, lecsökkentette összesen 1,3 millió euróval.

A megyei testület módosította a megyei képviselő-testület és a megyei szakbizottságok szervezési és működési szabályzatát. Ennek eredményeképpen létrejöhet a független képviselők frakciója, akik kilencen lettek megválasztva. Hozzájuk illeszkednek majd azon pártok megválasztott képviselői, akik önmagunkban, külön nem alkothatnak képviselőcsoportot, mivel képviselőik száma nem éri el az ötöt.

A testületi ülést megelőzően a Szövetség megyei képviselőcsoportja megtartotta alakuló ülését. Az alakuló ülésen a frakció 18 tagja, megyei képviselője a képviselőcsoport elnökévé választotta Farkas Ivánt, alelnökévé Becse Norbertet. A frakció számos további személyi döntést hozott, amelyek a megyei képviselő-testület elé vagy a megye elnöke számára lettek beterjesztve, javaslat formájában. Ezek közül a Nyitra Megyei Önkormányzat az alábbiakat választotta meg. A megyei képviselő-testület létrehozta legfőbb tanácsadó szervét, a megyei tanácsot, amelynek immár 16 tagja lesz. A megye elnöke, Branislav Becík mellett 15 megyei képviselő alkotja, a Szövetség képviselői közül: Andruskó Imre, Bauer Ildikó, Becse Norbert, Csenger Tibor és Farkas Iván.  A megyei képviselő-testület – a korábban jóváhagyott 4 munkajellegű bizottsága mellet – létrehozta a 10 szakmai bizottságát, amelyek a képviselő-testület tanácsadó szervei. Ezek közül javaslatunkra a pénzügyi bizottság elnökévé Köpöncei Pétert választotta meg, az egészségügyi bizottság elnökévé Viola Miklóst, a kultúra és az idegenforgalom bizottságának elnökévé Orosz Örst, míg az újonnan létrehozott nemzeti kisebbségek és hátrányos helyzetű közösségek szakbizottságának elnökévé Csenger Tibort választotta meg. 

A hatékony regionális fejlesztés biztosítására Nyitra megye 2021-ben létrehozta a Nyitra Megyei Partnerség Tanácsát. A megyei önkormányzati választásokat követően módosította képviseletét annak első kamarájában, a regionális önkormányzat kamarájában. A hétfői megyei testületi ülésen megnövelte a megyei képviselet számát 13 főre, amely immár a megyei elnököt és 12 megyei képviselőt jelenti. Egyúttal e testületbe megválasztotta a képviselőit, akik közül négyen képviseljük a Szövetség megyei frakcióját, vagyis szülőföldünk érdekeit a regionális fejlesztések terén Nyitra megyében:  Agócs Kőrösi Ildikó, Csenger Tibor, Horváth Árpád és Farkas Iván. A felsoroltak mind nem fizetett tisztségek, ám sok idő, energia és munka ráfordításával járnak. Mint megyei képviselőnek jár csupán illetmény. További személyi döntések a soron következő, márciusi megyei testületi ülésen várhatók.

A megyei képviselő-testület leváltotta a Vágsellyei Megyei Rendelőintézet igazgatóját és az igazgatói tisztség betöltésére pályázatot hirdetett meg. A pályázati bizottságba választotta azon Nyitra megyei képviselőket, akik a vágsellyei járást képviselik a megyei önkormányzatban.

Farkas Iván,
Nyitra megyei képviselő, a Szövetség frakcióvezetője