A mai nyugdíjasok a megérdemelt pihenés helyett sokszor anyagi gondokkal, megélhetési problémákkal találják szemben magukat. A gyógyszerek ára, a lakhatási költségek és a mindennapi megélhetés biztosítása sok esetben rendkívül nehéz a legalacsonyabb összegű nyugdíjból élők számára.

Ezért üdvözöljük a szociális minisztérium javaslatát, amellyel igyekszik nekik részleges segítséget nyújtani. A hatályos törvények és a közerkölcsi normák szellemében nem csak a szülők kötelesek biztosítani a gyermekek ellátását, hanem ez a kötelezettség fordítva is érvényes. A szülői bónusz bevezetése nyomán a dolgozó, felnőtt gyermekek anélkül járulnának hozzá idős szüleik életkörülményeinek javításához, hogy azt saját családi költségvetésük megérezné. Az egy gyermek utáni 2,5%-os hozzájárulást több forrásból biztosítják majd, de elsősorban a szociális biztosítóba befolyt járulékokból fedeznék. A tárcavezető elmondása szerint az idei évre a szociális biztosító rendelkezésére áll a szükséges pénzösszeg.

A törvényjavaslat véleményünk szerint nem diszkriminatív, hiszen a nyugdíjak kifizetésére szükséges pénzt járulékok formájában ma az egykor gyermeket nevelő szülők gyerekei fizetik be a közös kasszába. Ezen túl a kisgyermekes anyák, mivel otthon voltak a gyerekekkel, kiestek a szakmai gyakorlatból, az anyasági szabadság után elhelyezkedési gondokkal találták szemben magukat és kénytelenek voltak akár rosszabbul fizető állást is elfogadni. Ennek következtében a megállapított nyugdíjuk is alacsonyabb lett.

Ezért pozitívan értékeljük a javaslatot, hiszen a havi 16 és 50 euró közötti hozzájárulás a rászoruló nyugdíjasok döntő többségének minden bizonnyal segíteni fog.

Németh Gabriella, a Szövetség - MKP Platform szakpolitikusa