Miután a Statisztikai Hivatal közzétette a tavalyi népszámlálás nemzetiségi adatait, a Szövetség sajtótájékoztatón értékelte azokat. Az egységes magyar párt képviseletében Forró Krisztián elnök, Sólymos László OT-elnök, Berényi József (az MKP Platform elnöke), Rigó Konrád (a Híd Platform vezetője), az Összefogás Platformjából pedig Zachar Pál álltak mikrofonhoz.

Mint ismeretes, a 2021. évi népszámláláson két nemzetiséget is meg lehetett jelölni. Első helyen 422 065-en vallották magukat magyar nemzetiségűnek, ami Szlovákia népességének 7,75%-a. Tíz évvel korábban 36 402 magyar nemzetiségűvel volt több, de akkor még csak egy nemzetiséget lehetett választani. Most további 34 089 személy második helyen jelölte meg a magyar nemzetiséget, vagyis összesen – valamilyen formában – 456 154-en vallották magukat magyar nemzetiséghez tartozónak. A magyar anyanyelvűek száma 2021-ben 462 175, itt nagyobb volt a csökkenés (tíz évvel korábban 508 714), szám szerint 46 539-el lettünk kevesebben.

Forró Krisztián köszönetet mondott mindenkinek, akik kitöltötte a népszámlálási ívet. Úgy látja, hogy a nemzetiségi adatok szerint a felvidéki magyarság továbbra is életerős közösséget alkot. Feladat van bőven, hiszen számbeli csökkenésünk nem állt meg, de annak a mértéke kisebb lett. A pártelnök hangsúlyozta, hogy a Szövetség mindent megtesz annak érdekében, hogy Szlovákiában az összesített adat szerint részesüljenek a felvidéki magyarok a nemzetiségi számarányokhoz köthető jogokból, köztük a támogatásokból is.

Berényi József ehhez kapcsolódva rámutatott, hogy a nemzetiségi adatok a magyar közösség számára nem csupán statisztikai adatok, hanem a kisebbségi jogok Szlovákiában történő érvényesítésének kiinduló, alapvető számai is. Sajnálattal állapította meg, hogy Szlovákiában ismét csökkent a keresztény egyházakhoz tartozók száma, ez ugyanakkor európai trend.

Sólymos László a vegyes házasságok számának növekedését emelte ki. Elmondta, hogy ma már messze nincs olyan szerepe a magyarkártyának és a magyarellenességnek Szlovákiában, mint néhány évtizeddel korábban. Az adatokat reménykeltőnek nevezte.

Zachar Pál felhívta a figyelmet arra, hogy más országokhoz képest milyen késve hozták nyilvánosságra a népszámlálási adatokat, noha azokat most már elektronikus úton gyűjtötték. Arra is rámutatott, hogy még mindig hiányoznak adatok, ezért a Szövetség haladéktalanul a hatóságokhoz fordul azok pótlása érdekében. (on/Felvidék.ma)