Hétfőn zajlott a Nyitra Megyei Önkormányzat 31. képviselő-testületi ülése. A testület eldöntötte, hogy a szociális intézményekben a járvány idején tanúsított fokozott ellátást és gondoskodást megjutalmazza. A szociális intézmények dolgozói rászolgáltak arra, hogy egyszeri 500 eurós ill. 100 eurós prémiumban részesülnek. Megérdemlik. Ennek forrásait az állami költségvetés, annak szociális szolgáltatások fejezete fedezi, mintegy 1,5 millió € összegben.

A megyei testület 2021. május 17. tanácskozásán foglalkoztunk az előkészületben levő kórházi reformmal, ill. a kórházi ellátás ésszerűsítését célzó állami törekvésekkel. A testületben akkor eldöntöttük, hogy a megye határozottan álljon ki a területén lévő kórházak – Komárom, Ipolyság, Aranyosmarót – státuszának megőrzése mellett, elutasítja az alap egészségügyi ellátást biztosító osztályok és kórházi ágyak megszüntetését. Meghatalmaztuk a megye elnökét, Milan Belicát, hogy haladéktalanul lépjen kapcsolatba az egészségügyi miniszterrel és tolmácsolja Nyitra megye reformokat elutasító álláspontját. A legutóbbi, hétfői testületi ülésen az MKP megyei képviselőcsoportja nevében azt javasoltam, hogy az egészségügyi tárcánál hamarosan elkezdődő, a kórházi reformot érintő, nyilvános tárcaközi véleményezésbe Nyitra megye és a Nyitra Megyei Hivatal aktívan kapcsolódjon be és szakmai érvekkel, számokkal alátámasztva érveljen a kórházi reform Komáromi Kórházat, Ipolysági Kórházat és az Aranyosmaróti Kórházat érintő kedvezőtlen hatása ellen és helyezkedjen a kórházi reformot elutasító álláspontra. Javaslatomat a megyei testület egy emberként elfogadta.

Látva a megyei hivatal vonakodó, tesze-tosza hozzáállását a komáromi Duna Menti Múzeum felújítása és korszerűsítése ügyében, végleg elfogyott a türelmünk. Hiszen annak adminisztratív előkészületei immár bő egy éve húzódnak, magába foglalva két eredménytelen közbeszerzést. Az MKP képviselőcsoportja nevében ezért azt javasoltam, hogy a múzeum épületének alapos felújítására korábban megítélt 635 ezer eurós támogatást növelje meg a megye további 254 ezer euróval, ami a beruházás költségvetéséből hiányzik. Azt javasoltuk továbbá, hogy a megyei hivatal haladéktalanul kezdje el a munkálatok közbeszerzésének folyamatát, hogy 2022 kezdetén a beruházás megvalósítása elkezdődhessen. Javaslatomat a megyei testület elfogadta.

A megyei testület jóváhagyta az idei költségvetés 6. módosítását, amelyben a fenti módosítás mellett 480 ezer eurót szavazott meg a regionális útkarbantartó vállalatok részére, gépek és eszközök beszerzésére. Jóváhagyta továbbá a szociális intézmények üzemeltetési költségeinek  megnövelését a járvány tükrében, továbbá a Helembán épülő Ipoly-híd társberuházói, megyei önrészét, 428 ezer € összegben, valamint a komáromi Szinnyei József Könyvtár felújítása II. ütemének költségeit, 226 ezer € összegben.

A szakbizottságokban tanúsított némi bizonytalanságot követően a képviselő-testület mégis jóváhagyta Nyitra megye részvételét a RE-STRUCTURE projekt RE-START akciótervében, amelyben EU-támogatással Helembán és Szalkán régebbi épületek felújításával, átépítésével idősek otthona létesül. Mivel a helembai beruházásnak időközben forráshiánya támadt, a megye segítségére siet. Nyitra megye megköti mindkét intézménnyel a hosszú távú, 50 évre szóló bérleti szerződést, amellyel a megyei szociális ellátás keretében korszerű 47 férőhely létesül a két idősek otthonában. Az épületek felújítását követően a megye lesz tehát a két szociális intézmény üzemeltetője, ám az építkezés forráshiányát át kell hidalni és ehhez járul hozzá Nyitra megye, 2022-ben a beruházások harmadik partnereként 250 ezer euróval.

A Pontibusz ETT felügyelő bizottságának tagjává a megyei testület Csenger Tibor alelnököt és Jobbágy József megyei képviselőt választotta. Nyitra Megye Önkormányzata kiértékelte a közlekedési miniszterrel és küldöttségével 2021. júliusában megejtett szakmai tanácskozást. A hosszas vitában leszögeztük, hogy az elmúlt 30 év folyamán a magasabb rendű közlekedési infrastruktúra-fejlesztés terén a mindenkori felelősök látványosan megkerülik Nyitra megyét. Egyetlen kivétel az R1-es gyorsforgalmi út. Emellett a megye területét nem szeli át autópálya, vasútfejlesztésre egyetlen eurót sem szántak. A szaktárca jelen levő képviselői ezúttal alulról nézve (nem a pozsonyi zöld asztaltól), a helyszínen kaptak valós képet arról, mennyire diszkriminálják Nyitra megyét. Korrekciót várunk el a szaktárcától, a fejlesztési döntéseknél alkalmazott együtthatóknál, biztosítva a kiegyenlített regionális megközelítést, valamint alapos méltányosságot az I.osztályú állami utak burkolat-felújításánál, a Nyitra megyei szakaszok javára.

Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő, az MKP frakcióvezetője