2021. március 15-én Kassa megyében a középiskolai beiratkozások kapcsán online tanácskozásra került sor Rastislav Trnka megyei elöljáróval, amelyen részt vett Furik Csaba MKP-s megyei képviselő, Nagy György az Összefogás képviseletében, valamint a Híd párt részéről Pataky Károly alispán.

Az egyeztetés célja a megyében működő magyar vagy részben magyar középiskolákba való jelentkezési számokkal kapcsolatos helyzet tisztázása volt. A februári online beiratkozási adatok szerint ugyanis 65-tel több volt a magyar jelentkező, mint amit a megyei magyar középiskolai kvóta engedélyezett a jövő tanévre. Vagyis a minisztérium előzetesen 65 hellyel kevesebbet biztosított a magyar diákok számára, mint ami az elektronikusan bejelentkezők valós száma lett.

Trnka elöljáró elmondta, hogy a végleges számok még változhatnak, hiszen vannak diákok, akik több helyre is beadják a jelentkezésüket. Sokan Magyarországon terveznek továbbtanulni, de a bonyolult járványhelyzet miatt a biztonság kedvéért elektronikusan bejelentkeztek a szlovákiai középiskolákban is. Ki kell várni az április eleji határidőt, amikor a fizikailag is leadott jelentkezési ívek befutnak az egyes iskolákba és a megyei hivatalba is. Akkor tekinthető majd véglegesnek a jelentkezők száma.

A megyei elöljáró javaslatára az említett határidő, azaz április 9. után az egyeztető felek visszatérnek a témára és akár egyesével, tanintézményenként megvizsgálják a valós helyzetet és az esetleges túljelentkezés megoldási lehetőségeit.

Mindnyájan egyetértettek abban, hogy a gyermekek, diákok számára az a legjobb, ha anyanyelvükön tanulhatnak tovább, és mindent megtesznek azért, hogy minden magyar jelentkező magyar iskolában folytathassa középfokú tanulmányait.

Hogy az anyanyelvi oktatásra vonatkozó, az Alkotmányban rögzített, polgári jog Kassa megyében is maradéktalanul érvényesülhessen.

az MKP sajtóosztálya