Első közérdekű tájékoztatás, hogy Nyitra megye pályázata a vidéki körzeti álalános orvosi, körzeti  gyermekorvosi és fogászati rendelők újjáépítésére vagy megnyitása előtti berendezésére továbbra is nyitva áll, egészen 2021. március végéig. A rendelők vagy majdani rendelők fenntartói pályázhatják meg az egyszeri megyei támogatást, egészan 40 ezer euró összegig. Itt elsősorban a megye olyan vidéki rendelőkre nyújt támogatást, ahol a rendelés átmenetileg szünetelt, mert az orvos eltávozott, vagy hosszabb ideje zárva volt, így nem tudta a helyieket szolgálni. Vagy papíron meglévő, hosszabb ideje nem betöltött rendelők megnyitására nyújt támogatást, hogy a helyieket végre komfortos rendelőben gyógyíthassa a körzeti orvos. A pályázat a megye honlapján, a www.unsk.sk címen található.  

Közérdekű tájékoztatást szeretnék adni a további Nyitra megyei támogatásokkal kapcsolatban is. 2020. szeptember 30-ig kellett benyújtani az önkormányzatok, a civil társulások és további szervezetek pályázatait Nyitra megyéhez, a 2021. évre szóló megyei támogatásokra. E határidőt követően módosultak a megye általános érvényű rendeletei, amelyek 2021-től érvényesek és amelyek a megyei támogatás szabályait változtatták meg az egyes szakterületeken.

Immár az új szabályozás alapján történik a 2021-re szóló pályázatok kiértékelése. Tájékoztatni szeretném ezért a pályázókat a kiértékelés során szerzett tapasztalatainkról. Egyúttal javaslom, hogy a felsorolt változások, tapasztalatok tükrében nyújtsák majd be 2021. szeptember 30-ig a jövő évre szóló pályázataikat. 

Az új szabályzat alapján a kultúra és a sport területén a megyei hivatal 3 sávba sorolja a beérkezett pályázatokat, a megpályázott összeg alapján. Az A csoportba sorolta a helyi jellegű rendezvények, aktivitások pályázatait, amelyek megpályázott összege 300 – 1500 € közötti. A B csoportba sorolta a regionális vagy járási szintű rendezvények pályázatait, amelyek összege 1501 – 3300 € közötti, végül a C csoportba sorolta a megyei vagy országos szintű rendezvények, aktivitások pályázatait, amelyek megpályázott összege 3301 € feletti. A módosított rendelet és a megcélzott összeg alapján az adott sávba sorolt pályázat nem kaphat alacsonyabb támogatást, mint a sáv alsó határa. Például: amennyiben az adott település falunapra kért 2000 eurót, akkor nem kaphat kevesebbet, mint 1501 eurót, mert a B sávba lett sorolva, noha helyi jellegű rendezvényre kérte a megyei támogatást. Vagy 0 eurót kaphat. Egy C sávba sorolt helyi rendezvény, amelyre a pályázó 4500 eurót kért, legkevesebb 3301 eurót kaphat, vagy 0 eurót.

Ezzel párhuzamosan, tekintettel a járványra és a vonatkozó gazdasági hanyatlásra 2021-ben jelentősen lecsökkent a megyei támogatások keretösszege globálisan, ami érinti az egyes szakterületekre (kultúra, sport, idegenforgalom, regionális fejlesztés – HACs-ok, műemlékek – kulturális örökség) szánt források kereteit is. Kivételt csupán az egészségügy és a szociális terület képez, ezek támogatási keretei a korábbi szinten maradtak. A kultúra és a sport terén elvégzett visszanyesés egyenes következménye, hogy idén a korábbiaknál alacsonyabb támogatási összegekre számíthatnak a pályázók. A magasabb sávba sorolt (a megpályázott összeg alapján, lásd fent) pályázatok több esetben nem kapnak támogatást, mivel a kiemelten magas igényekre egyszerűen nem marad forrás.

Mi ebből a tanulság? Legközelebb a helyi jellegű rendezvények megpályázott összege semmiképpen sem legyen 1500 € feletti. Mert akkor indokolatlanul át lesz sorolva magasabb sávba – a regionális, járási vagy magasabb szintű rendezvények közé – és a járvány miatt  lecsökkent források következtében a pályázó nem kap egyetlen eurót sem. Csupán akkor legyen a megpályázott összeg 1500 € feletti, ha valóban járási, megyei vagy országos szintű rendezvényre, aktivitásra szól.

A másik fontos körülmény, amire a pályázóknak oda kell figyelniük: amennyiben az egyik évben megpályázta a megyei támogatást egy konkrét rendezvényre, aktivitásra és elnyerte a megye támogatását, a következő évben ugyanarra a rendezvényre már ne kérjen megyei támogatást, mert a megyei hivatal kisorolja. Akkor sem, ha ismétlődő rendezvényláncolatról van szó. Ilyen esetben nevezze át, némileg változtasson a tartalmán, a résztvevők listáján. 

Sajnos a járvány és annak hozadéka, a gazdasági hanyatlás ilyen következményekkel is jár. Ennek ellenére, ha lecsökkent kerettel is, de Nyitra megye a továbbiakban is szívesen támogatja majd a települések, civil társulások, kulturális- és sportszervezetek, valamint más szervezetek aktivitásait, kulturális és sportrendezvényeit. Pályázzanak bátran, ám az új szabályok figyelembe vételével.

Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő, az MKP frakcióvezetője