Sok helyen, sokféle módon, nagyon sok aktivista közreműködésével sikerült összegyűjteni több mint egy millió aláírást a Minority SafePack – kisebbségvédelmi kezdeményezés mellé, melynek javaslatait az EU Parlamentje is elfogadott és az EU Bizottsága elé utalt. A Bizottság lépett és a megfogalmazott pontokra a következő választ adta: „a Bizottság úgy ítéli meg, hogy nincs szükség további jogi szabályozásra”.

Kár, hogy Jourová asszony által vezetett Bizottság tagjai a teljes homályban élnek. Ha egy kicsit is a reális világban élnének, kisebbségi sorban, egy más országban, mint ahová nemzetiségük alapján tartoznak, saját bőrükön tapasztalnák, hogy a kisebbségi lét bizony eléggé nehézkes tud lenni. Íme egy kettő azokból a pontokból, melyről döntés született. Kultúra, finanszírozás, anyanyelv és szerzői jogok…

Az EU hangoztatja, hogy az Európai Bizottság egyik prioritása a kulturális sokszínűség befogadása és tiszteletben tartása. Kodály mondta: „Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.” Ennek tudatában az „ítélet” a kulturális és nyelvi sokféleség védelme és előmozdítása kérdéskörben: „a Bizottság úgy ítéli meg, hogy nincs szükség további jogi szabályozásra”, érthetetlen.

Jourová asszony a pénz, a finanszírozás prizmáján keresztül látja csak a kisebbségek boldogulását. A finanszírozás fontos de talán jobb lenne ha nem a többségi nemzetek döntenének arról, hogy a kisebbségek milyen támogatásban részesülhetnek. Így a finanszírozási programok kiigazítása, hogy azok hozzáférhetővé váljanak kisebbségi nyelvi közösségek számára is megkapta a „Bizottság úgy ítéli meg, hogy nincs szükség további jogi szabályozásra”, választ.

Széchenyi István mondta vala, „nyelvében él a nemzet”. Az anyanyelvünk használata, számunkra a nemzeti hovatartozásunk alapjait jelenti. Egy olyan pillér melynek megléte biztonságot ad. A Bizottság tagjai valószínűsítem, hogy életükben nem hallottak Széchényiről így a döntés, mely a nyelvi sokszínűség, a regionális és kisebbségi nyelvek fontosságának tudatosítása részben található, szintén a „Bizottság úgy ítéli meg, hogy nincs szükség további jogi szabályozásra”, választ kapta. Szomorúnak tartom, hogy a Bizottság tagjai nem vesznek tudomást arról, hogy létezik érzelmi kötődés is a világon.

Következzen a szerzői jogok fejezet, mely első hallásra fura képet varázsol arcunkra. Viszont, ha belegondolunk abba, hogy van egy anyaországi kedvenc TV csatornánk mely szuper műsort sugároz de azért mert én a határ ezen oldalán élek és léteznek úgynevezett geoblokkolási szabályozások, ezeknek köszönhetően nem vagyok jogosult az adás megtekintésére. Aki emlékszik a Bajnokok Ligája közvetítésekre, vissza tud emlékezni a fekete képernyő látványára a jó kis európai foci helyett. Az audiovizuális és nem audiovizuális tartalmakkal kapcsolatban, a további jogok bővítésére a választ már tudjuk…

Kezdeményezésünk érdemi megoldásának elmulasztása arra kell, hogy ösztönözzön bennünket, hogy kihasználjunk minden alkalmat arra, hogy helyi szinten közösségünkért tegyünk. El kell érni, hogy parlamenti szinten képviselve legyünk mert csak így tudjuk biztosítani nemzetünk megmaradását és gyarapodását. Legyünk felelősséggel egymásért.

Köpöncei Péter

--

Melléklet: az EB döntése (angol változat)