Hétfőn zajlott a Nyitra Megyei Önkormányzat 20. képviselő-testületi ülése. A megyei önkormányzat döntése alapján 11 olyan műemlék felújítását támogatjuk, amelyek a megye déli járásaiban, a magyarok által lakott térségben találhatók. Ezek a következők: a komáromi erődrendszer IV. bástyájának korszerűsítésére 4500 €, a komáromi katolikus egyházközségnek a Szent András Bazilika beltéri felújítására 2500 €, a zselízi római katolikus egyházközségnek az Esterházy-kripta felújítására 4000 €, a százdi katolikus egyházközségnek a Szent Miklós-templomra 4500, Ógyallára, a Konkoly család kriptája és kápolnája, valamint a Feszty-kastély rendbehozatalára 4-4 ezer €,  Komárom városnak a volt megyeháza felújítását célzó projektre 3000 €, a csúzi katolikus egyházközségnek a Szent Erzsébet-templomra 4000 €, Ipolyság városnak a történelmi vármegyeház (mai városháza) felújítására 4 ezer €, , Alsópél községnek a Szent Mária-emlékoszlopra 2500 €, Vámosladány községnek a a vízimalomra 4500 € megyei támogatást szavaztunk meg.

A további, idei megyei támogatásokat illetően a tényállás a következő: két hete ülésezett a Nyitra Megyei Tanács, amely elfogadta javaslatomat, hogy a megyei hivatal elektronikus levélben szólítsa meg a több, mint 1.800 pályázó mindegyikét, válaszlevélben írják meg, hogy a külső körülményekre való tekintettel, megvalósítják-e a rendezvényt vagy a beruházást, amelyre a megyei támogatást kérték és mikor. A visszajelzések kiértékelése, elemzése még nem fejeződött be. Feltárjuk az így módosult pénzügyi igényeket és figyelembe vesszük majd a Covid-19 vírus okozta járvány további, várható fejleményeit. Az információk birtokában a megyei képviselőtestület végérvényesen augusztus 24-én dönti el a 2020. évre szóló megyei támogatásokat. Előreláthatólag, valamekkora összegben mégis támogatva lesznek az egészségügy és a szociális területen beérkezett pályázatok, beleértve az új támogatási séma alapján jegyzett pályázatokat vidéki körzeti orvosi rendelők megnyitására és felújítására, továbbá a megyei LEADER pályázatok, valamint a rendelkezésre álló források és a beérkezett válaszlevelek, a megerősített igények függvényben a kultúra, a sport és az idegenforgalom területe.

A szakmai pályázati bizottság javaslatát a megyei önkormányzat megerősítette, ezzel a megyei önkormányzat a komáromi Dunamenti Múzeum élére újabb öt évre Csütörtöki Józsefet választotta. Kinevezése augusztus 1-től érvényes. A megyei testület újabb öt évre megválasztotta a régi-új igazgatónőt a Komáromi Művelődési Központ élére és meghatározott időre, a pályázat lezárásáig megerősítette posztján Mészáros Pétert, az ógyallai SOS szociális intézmény megbízott igazgatóját. Ugyanakkor nem választotta meg a komáromi Szinnyei József Könyvtár igazgatóját, valamint az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtár igazgatóját. Mindkét esetben új pályázat lesz meghirdetve az igazgatói tisztségre.

A megyei önkormányzat javaslatot tett arra, hogy az érsekújvári Építészeti Szakközépiskola az oktatási tárcától elnyerje az építőipari szakképzési központ minősítést, amely országos szintű elismerés. Számos előnyt biztosíthat a középiskola számára a fejlesztések, a duális képzés, valamint a munkaerő-fejlesztés terén.

A lévai Barsi Múzeum – amely magába foglalja a lévai várat – esetében egy petíció borzolta a helyiek és a környékbeliek kedélyét. A kezdeményezők célja az intézmény élére újonnan kinevezett igazgató leváltása volt. A kezdeményezés kudarcot vallott, mert bár több, mint 1.100-an támogatták, ám a térség megyei képviselői is utólag belátták: jobb lenne, ha tisztségében maradna az új igazgató. A megyei testület meghallgatta a petíciós bizottság képviselőjének hosszúra nyúlt indoklását, amelyből nem derült ki, miért is jött el a fenntartóhoz Nyitrára, petíciós kezdeményezésüknek mi is volt a célja. A megyei testület végül nem vette tudomásul a petícióban megfogalmazott célkitűzéseket, amelyek az idő előrehaladtával okafogyottá váltak.

Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő, az MKP képviselőcsoportjának elnöke