Az MKP a nehéz, mindeddig nem tapasztalt járványügyi megszorítások, a házi karantén idején is végezte a dolgát: figyelemmel követte a politikai és társadalmi történéseket, elemezte a azokat és javaslatokat fogalmazott meg azok javítása, kiegészítése érdekében. Az alábbiakban a legfontosabb, legmeghatározóbb történéseket foglaltuk össze.

A február 29-én lezajlott parlamenti választások eredménye nyomán, ahol ugyan pártszövetségünk növelni tudta azt a szavazatszámot az előző választáshoz képest, számos jelöltünk jól, szinte erőn felül teljesített és szerzett a vártnál több személyi szavazatot, de sajnos mindez továbbra is kevésnek bizonyult, a társadalmi forrongás következtében megnövekedett választói kedv miatt, az ötszázalékos küszöb átlépésére.

Az eredmény tudatában, a politikai kultúra jegyében az elnök és a teljes elnökség március elején, az első országos elnökségi ülésen lemondott és a tisztújító fórumok megszervezésével, valamint a párt további működtetésével az új elnökség felállásáig egy kilenctagú ügyvezető elnökséget bízott meg, amelyet a legtöbb személyi szavazatot szerzett jelöltek-párttagok alkotnak.

Március közepétől a politikai élet, hagyományos értelemben, sajnos megállt. Személyes találkozókra nem, vagy nagyon korlátozott módban kerülhetett csak sor, de az ügyvivő testület, az OT-elnök, Őry Péter vezetésével online módon több ízben tárgyalt és biztosította a home office-jelleggel kivitelezett párttevékenységet, amely a közvélemény tájékoztatása és egyéb politikai tevékenység tekintetében is látványosan felpörgött. Ezt a sajtó egyes munkatársai is észrevették és több ízben le is írták.

Koronavírus-járvány

Március közepétől, a járványügyi intézkedések bevezetésétől rendszeresen tájékoztattuk a saját párttagjainkat, szimpatizánsainkat, akik követik honlapunkat és központi, valamint járási facebook oldalainkat, a járvánnyal kapcsolatos intézkedésekről. Elsőként felmértük a magyarlakta, polgármestereink által vezetett településekben foganatosított intézkedéseket és a járvánnyal kapcsolatos igényeket, amit közvetítettünk a média felé.

Volt szakmai alelnökeink, szakpolitikusaink, az ügyvezető testület tagjai, megyei alelnökeink, megyei képviselőink és polgármestereink videókonferenciáról készült felvételek formájában rendszeresen tájékoztatták a közvéleményt a járványügyi helyzetről, intézkedésekről, várható gazdasági következményekről.

Konzultáció

A párt ügyvezető elnöke, Őry Péter két videókonferencia formájában lezajlott sajtótájékoztató keretében tájékoztatta a média munkatársait egy új kezdeményezés elindításáról, ami a felvidéki magyarok számára nyújt konzultációs lehetőséget, felmérve nézeteiket, igényeiket. Az első körben, áprilisban főként a járványhelyzet kapcsán fogalmazódtak meg kérdések. Az első felmérésbe mintegy 600 válaszadó kapcsolódott be. A második körben, amely a májusi hónapban zajlik majd, leginkább a kormányprogram vonatkozásában fejthetik ki véleményüket a konzultacio.sk honlapot felkeresők.

Kormányprogram véleményezése

Szakpolitikusaink a médiában is közzétett írásaikban számos tekintetben elemezték és értékelték a tervezett, majd az elfogadott kormányprogramot. Az ügyvezető elnök a párt javaslatait a kormányfőnek címezve hivatalos levélben is eljuttatta az illetékesekhez. A legnagyobb kormánypárt, az OĽANO magyar nemzetiségű befolyásos tagjával, a Parlament új alelnökével, Grendel Gáborral pártvezetőink személyesen is tárgyaltak és megpróbálták a magyar közösség által megfogalmazott prioritásokra ráirányítani a döntéshozók figyelmét.

Hivatalos dokumentum szlovák nyelven

Őry Péter révén levélben kértünk útmutatást az illetékes szaktárcától a községi önkormányzati törvény módosításával kapcsolatban: a koronavírus miatt kialakult válsághelyzetben a módosított jogszabály engedélyezi, hogy az egyes önkormányzatok videokonferencia keretében tartsák meg a képviselő-testületi ülésüket. Feltétel viszont, hogy az ülés kép- és hanganyaga 48 órán belül kerüljön fel a település honlapjára.

Amennyiben az önkormányzat magyarul tartja ülését (törvényileg ez lehetséges), az arról készült videó már „hivatalos dokumentumnak minősül” és ezt bizony szlovákul és a magyarul (is) nyilvánosságra kell hozni, ami technikai nehézségeket és plusz költséget jelent a kisebb önkormányzatoknak.

Állampolgársági törvény

A kormányprogramot a kettős állampolgárság intézményével kapcsolatban tervezett változtatások tekintetében is kielemeztük. Sajnos kijelenthető, hogy az a változtatás, miszerint a külföldön huzamosan élő szlovák állampolgárok a szlovák állampolgárságuk elvesztése nélkül szerezhetik meg az adott külföldi állampolgárságot, csak árnyalatnyi változás a mai állapothoz képest, amikor a külföldi államban való huzamos tartózkodás alapján a szlovák állampolgárság gyors eljárásban visszaszerezhető. Ezek alapján megállapítható, hogy sajnos nem a 2010 előtti állapothoz való visszatérést jelenti a változtatási szándék.

A határzár feloldása

Kezdeményeztük azt is, hogy lazuljon a Szlovákia és Magyarország között érvényben lévő szigorú határátlépési gyakorlat. Hivatalos levélben fordultunk a szlovák és magyar külügyminiszterhez, hogy amennyiben a járványügyi mutatók lehetővé teszik, lazítsanak a szigoron, mivel a szlovák-magyar határzár hosszú hetek óta számos magyar családot szakított szét.

Az egyik oldalon pozitív diszkrimináció, a másikon hátrányos megkülönböztetés

A járvány miatt bevezetett állami karantén kapcsán kifogásoltuk a 13 eurós napi étkezési díjat, hiszen a külföldről hazatérők nem önszántukból vonultak központi, állami karanténba, ráadásul a koronavírus tesztet is meg kell téríteniük, miközben a karanténba zárt roma telepeken ingyen osztottak élelmiszert és a szociális juttatások mellett ingyenes volt a vírustesztelésük is.

A koronavírus gazdasági hatásai

A Magyar Közösség Pártja támogatta és segítette a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségét egy kérdőíves kutatásban, amely a koronavírus járványnak a kis- és középvállalkozói szektorra gyakorolt hatását mérte fel. Online kérdőíves kutatást végeztek, a kérdőívet összesen 530 vállalkozó töltötte ki az ország magyarok által is lakott 18 járásából.

Iván Tamás, a szövetség elnöke a párt FB-oldalán videóüzenetben is összefoglalta  a felmérés eredményeit.

Szolidaritás az erdélyi magyarokkal

Pártunk szolidaritását fejezte ki az államfői szinten megtámadott erdélyi magyar közösséggel. Az MKP ügyvivő testülete a Román Köztársaság Szlovákiai Nagykövetségéhez juttatta el tiltakozó levelét, melyben a leghatározottabban elítéli és megbotránkoztatónak tartja a román köztársasági elnök cinikus és manipulatív megnyilvánulásait a székelyföldi autonómia tervezet kapcsán.

Európai polgári kezdeményezés támogatása

A nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés támogatására is több ízben felszólította a párt a felvidéki magyarokat annak érdekében, hogy a nemzeti kisebbségek által lakott régiók, mint amilyen Dél-Szlovákia is, ne legyenek többé gazdasági és szociális diszkrimináció elszenvedői. Biztosítani kell a hozzáférést az uniós strukturális alapokhoz és minden más EU-pénzalaphoz, forráshoz és programhoz a felvidéki magyarlakta vidék felvirágoztatása érdekében!

A fiatalok házépítési törekvéseinek támogatása

Cziprusz Zoltán, fiatal elnökségi tagunk réven felvetettük azt a problémát is, hogy a kisebb magyarlakta falvakban és városokban fenyegető az elnéptelenedés és elöregedés veszélye, ezért a fiatal családokat államilag segíteni kellene, hogy meg tudják vásárolni a falusi, kisvárosi, viszonylag olcsó építkezési telkeket, házakat is és állami támogatással új házat építhessenek, illetve felújíthassák a régi házakat. Az infrastrukturális fejlesztések és a lakásépítések támogatása terén a Magyar Közösség Pártja számos pontban, számos vonatkozásban egyetért a kormányprogramban lefektetett célokkal, ugyanakkor szükségét látja egy olyan állami alap létrehozására is, amely a fiatalok házépítési, házfelújítási törekvéseit segítené. Ez utóbbi megvalósítására akár a magyarországi vidéki családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) is jó példának mutatkozik.

Mini-Schengen kiterjesztése Magyarországra és a Nemzeti Összetartozás Napja

A Magyar Közösség Pártja levélben fordult a Szlovák Köztársaság külügyminiszteréhez, Ivan Korčok úrhoz, hogy amennyiben a járványügyi mutatók lehetővé teszik, lazítsanak a szigorú határátlépési gyakorlaton, mivel többek között számos Magyarországon tanuló diák már hosszú hetek óta nem tudta meglátogatni szüleit, nagyszüleit, rokonait. A javaslat értelmében a párt a határátlépés engedélyezését kéri a meghívólevéllel rendelkező polgárok számára a határtól számított például 80 kilométeres távolságon belül.

A két ország közötti, ez ügyben folytatandó párbeszéd előmozdítása érdekében hasonló tartalmú levéllel fordult a párt Szijjártó Péterhez, Magyarország külügyminiszteréhez is.

E hét elején megérkezett a válasz is Őry Péter, a Magyar Közösség Pártja ügyvivő elnöke levelére, amiben Ivan Korčok külügyi tárcavezetőt a párt nevében arra kérte, amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi, mielőbb nyissák meg a szlovák-magyar határt nemcsak az ingázók, de mindenki előtt, aki már mintegy két hónapja nem látogathatta meg rokonait, szeretteit a másik országban. A lazítást Szijjártó Péter magyar minisztertől is kérte az MKP küldöttsége a Richard Sulík, szlovák gazdasági miniszterrel folytatott komáromi tárgyalása kapcsán.

Reméljük, hogy Igor Matovič szlovák miniszterelnök keddi bejelentését követően, felesleges bürokratikus követelmények nélkül végre újra megindulhat a határmenti élet, és az emberek szabadon átmehetnek intézni az ügyeiket, bevásárolni, ápolni a rokoni és baráti kapcsolatokat, mert csupán ez hozza vissza azt a gazdasági pulzálást és pénzügyi forgalmat, ami ezt a határ menti vidéket jellemzi, és régió többletét adja. Hiszen a schengeni légies határ az egyik legfőbb vívmány, amit az elmúlt évtizedekben sikerült az itt élő, egymáshoz ezer szállal kötőtő országoknak, embereknek elérnie. Természetesen a kellő higiénés és járványügyi megkötések betartása mellett, mert az egészség és az élet védelme minden másnál fontosabb.

Potápi Árpád János államtitkár úrral valamint Czimbalmosné Molnár Éva főosztályvezető asszonnyal is egyeztetettet az MKP. A párt ügyvivő testülete nevében Őry Péter, Menyhárt József valamint Kocur László igazgató tájékoztatott. A megbeszélésen a magyar – szlovák határnyitás kérdése mellett szóba került az esedékes Nemzeti Összetartozás Napja valamint a közösség jövője is. Ezzel kapcsolatban az MKP május 30-ára a párt székházába invitálja a politikai pártok és jelentősebb társadalmi szervezetek vezetőit, hogy a közelgő népszámlálás kapcsán egyeztessék tevékenységüket, hogy a nemzetiség megvallására kifejtett igyekezet egységes legyen, hogy a számos kampány egy irányba mutasson és ne oltsák ki egymást.