Nagy Dávid is at Tusványos.

??Édesapám Tusványoson prezentálja a közösségünket érintő aktuális jogi problémákat.

??Prednáška ohľadne právnych aspektov ochrany práv nár. menšín v podaní môjho otca.