Nagy Dávid is in Slovensko.

??Egy ország, melynek vezetői egymással vannak elfoglalva, ahelyett hogy az országgal és polgáraival foglalkoznának. Ezért nézünk ki úgy ahogy.

??Štát, predstavitelia ktorého sa namiesto toho, aby sa zaoberali s krajinou a jej obyvateľmi sú zaneprázdnení vlastnými záujmami a osobnými konfliktmi. Preto sme na tom tak ako.