Bárdos Gyula added 12 new photos.

Pozsonyban a Kecske-kapui evangélikus temetőben emlékeztünk meg az aradi és a pozsonyi vértanúkról.
Jeszenák János sírboltjánál, Rázga Pál sírjánál és Rázga Pál özvegyének felújított sírjánál is elhelyeztük az emlékezés virágait. (A képekért köszönet. Fotók: Hideghéthy)

A pozsonyi vértanúk

Báró Jeszenák Jánost 1849. október 10-én végezték ki Pesten. Politikus, kormánybiztos, főispán, Esterházy János mártír politikusunk dédapja. Pozsonyban született. Ezért tartjuk számon a pozsonyi vértanúk között, Jeszenák Jánost Pesten végezték ki, de Pozsonyban a kecskekapui temetőben temették el.
Pozsonyban végezték ki: Dressler Kurz Dániel színházi súgó, pénztárost, ő az első pozsonyi vértanú. Egy kocsmai beszéde miatt jelentették fel, ahol a császáriak ellen szónokolt.
Baldini János vasúti mérnök, főhadnagyot. Vétke: rábeszélte az olasz katonákat, hogy álljanak a magyar szabadságharc mellé.
Barta József honvéd őrmestert - fegyveres zendülés s a verebélyi sópénztár kirablásában való részvétel miatt“ ítélték halálra.
Petőcz György alispánt a magyar csapatok, az újoncállítás és a hírszerzéssel kapcsolatban kiadott utasítás miatt felségárulással vádolták.
Nimnichter János sütőmester a vád szerint lengyel nemzetiségűként több lengyelt a magyarok oldalára állított.
Grúber Fülöp tüzérszázadost és Lipótvár Báró Mednyánszky László honvéd őrnagy, földbirtokost. feladásának megakadályoztatásáért ítélték el.
Rázga Pál evangélikus lelkészt – A Zöldfa fogadó erkélyéről elmondott beszéde miatt, holott ő csak tolmácsolta Kossuth szavait. („Kossuth a zöldfa-fogadó erkélyéről beszédet intézett az összegyűlt tömeghez, amit Rázga tolmácsolt a német ajkú pozsonyiaknak. A beszéd után önkéntesekből álló csapat indult meg Schwechat felé.”)
Mészáros Dávid katolikus plébánost. A császári hadsereg elleni izgatással és fegyveres felkelésben való részvételért ítélték el.
Stift József földbirtokost – felségárulással vádolták, a tanuk szerint Kossuth proklamációinak kitételére kényszerítette őket.
Bugyik József béres, Tóth József földes gazda, Treksler Ferenc községi jegyző –az ún. tardoskeddi vértanúk. Pozsonyban végezték ki őket. A lipótvári erődöt körülzáró Simunich-hadosztály egyik csoportja szekéren Tardoskeddre érkezett, ezeket a lakosok egy része feltartóztatta és a magyar csapatoknak átadta. A tardoskeddiek elleni vád fegyveres bűntény elkövetése volt.
Gasparich Márk Kilit ferences barátot, 1848-ban a magyar függetlenség lelkes híve, 1852-ben fogták el, részt vett a függetlenségi szervezetek szervezésében.