Nagy Dávid is in Érsekújvár, Nitriansky, Slovakia.

??Kedves barátaim!
Kötelesség, szívügy, szenvedély. Úgy érzem, hogy mindannyian felelősek vagyunk egymásért. Éppen ezért mindig is kötelességemnek tekintettem a közösségünk szolgálatát. Teszem mindezt örömmel hiszen szívügyem, hogy segítsek városunk és régiónk felemelkedésén. Teszem mindezt szenvedéllyel, hiszen mit sem ér nélküle az élet. Ezennel hivatalosan bejelentem, hogy indulok a 2018-as önkormányzati választásokon.

??Milí priatelia!
Povinnosť, srdcová záležitosť, vášeň. Dobro našej spoločnosti je zodpovednosťou nás všetkých. Práve preto som službu v prospech spoločnosti považoval vždy za svoju povinnosť. Túto povinnosť vykonávam s radosťou, nakoľko zveľaďovanie nášho mesta a regiónu je mojou srdcovou záležitosťou. Svoju činnosť vykonávam s vášňou, ktorá robí náš život krajším. Týmto oficiálne oznamujem moju kandidatúru na poslanca mestského zastupiteľstva v Nových Zámkoch.