Magyarország kassai főkonzulátusa márciusi megemlékezése

Nemzeti ünnepünk alkalmából a Magyarország kassai főkonzulátusa által szervezett megemlékezésen Szesztay Ádám, Magyarország kassai főkonzulja köszöntötte a vendégeket, majd felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök levelét.

Az ünnep alkalmából Magyarország köztársasági elnöke, Áder János a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntette ki Zachariáš István megyei alelnököt. A kitüntetést Német Zsolt, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke adta át. Méltatásában kiemelte, hogy 24 éven át állt Szepsi élén. Jelenleg megyei alelnökként tesz meg minden tőle telhetőt a magyarság érdekében. Tevékenyen részt vesz a Csemadok munkájában. Egész életét a magyar közösség jogvédelmének és kulturális fejlődésének szentelte, szenteli.

1503_kassa3 1503_kassa2 1503_kassa1

Ünnepi megemlékezés a Thália Színházban

Az „Én március 15-ém“ címmel rendezett kiállítás értékelése után ünnepi beszédet mondott Német Zsolt, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke és Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke. Beszédében Német Zsolt kiemelte, hogy jólét, szolidaritás, kölcsönös tisztelet, nyelvi és kisebbségi jogok biztosítása szükséges ahhoz, hogy a felvidéki magyarok elégedett, egyenrangú polgárai legyenek Szlovákiának. Az ünnepi műsort a Márai Sándor Gimnázium diákjai és a kecskeméti Szent Imre Általános Iskola növendékei szolgáltatták.

 

Koszorúzás a köztemetőben

A márciusi megemlékezések következő rendezvénye a kassai köztemetőben a honvédsírok megkoszorúzása volt. A Henszlmann Imre Helytörténeti Társaságnak köszönhetően több honvédsírt is sikerült megmenteni a felszámolásra kerülő sírok közül. A koszorúzáson Német Zsolt, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, Szesztay Ádám, Magyarország kassai főkonzulja, Bitay Levente konzul, Zachariás István megyei alelnök, a kassai magyar szervezetek, az MKP képviseletében többek között Filipko József járási elnök koszorúzott. Az ünnepi műsort az Őszirózsa éneklő csoport és a szolnoki diákok adták.

1503_kassa7 1503_kassa6 1503_kassa5 1503_kassa4

Magyarbődi megemlékezés

Az ünnepi megemlékezés következő állomása Magyarbőd volt. Az ünnepség védnöke a református egyház volt. A Thália Színház elől autóbusz indult Magyarbődre, ahol a 14 órától kezdődő istentiszteletet Molnár Elemér, a Zempléni Református Egyházmegye tiszteletbeli esperese, királyhelmeci lelkipásztor tartotta. Közreműködött: a Laudata Dominum, a kassai református gyülekezet énekkara, valamint az Őszirózsa éneklő csoport. Az MKP nevében Major György alelnök koszorúzott.

Téhány, a Lengyel legionáriusok emléktáblájának megkoszorúzása

Téhányban rótták le kegyeletüket a megemlékezők a lengyel legionáriusok előtt, akik 1848. december 11-én estek el az első kassai csatában. Göőz Lászlóé, az MKP Északvárosi Helyi Szervezetének elnökéé az érdem, hogy erre a megemlékezésre sor került. Kezdeményezését felkarolta a Klub Polski (Lengyel Klub) és Téhány Lakótelep Városrész polgármestere is. Az ünnepi megemlékezés három nyelven - magyarul, lengyelül és szlovákul zajlott.

Ünnepi köszöntőt Szesztay Ádám főkonzul, Cyril Betus polgármester, Glezgo Antal, a nemzetiségi klub elnöke mondott. A kassai csata történelmi hátterét Balassa Zoltán történész ismertette.