Nagy Dávid is in Castello Di Miramare, Friuli-Venezia Giulia, Italy.

?? Üdvözletünket küldjük a Monarchia nyugati partjáról.

?? Posielame pozdrav zo západného pobrežia Monarchie.