Za našu vodu - A Mi Vizünkért - polgári társulás (PT) képviselői - Annamarie Velič  elnök és Tóth Tibor alelnök – Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke javaslatára részt vettek a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Bizottságának mai, 2018. június 18-i ülésén. Beszámoltak tevékenységük fő irányvonalairól:

  • biztosítani a tiszta és az egészségre ártalmatlan vezetékes ivóvíz hatékony ellenőrzését,
  • hozzáférést biztosítani a lakosoknak a vezetékes ivóvíz minőségére vonatkozó aktuális és alapvető információkhoz az interneten és a községi hivatalokban,
  • biztosítani az ivóvizeink forrásául szolgáló a talaj és felszíni vizeink védelmét.

Közben tájékoztatták a bizottsági tagokat a „lex Csallóköz“ néven ismertté vált törvénytervezet véleményezési folyamatáról is. A PT képviselői elmondták, hogy szerintük a törvényjavaslat új elemeket nem tartalmaz, mindössze az eddigi jogi normák 90%-ának új - a Csallóközben a közelmúltban észlelt sajnálatos ivóvíz-szennyeződésre célzatos megnevezésével emlékeztető - összegzése. Ezért az aktivisták nem támogatják a törvénytervezet ilyen formában történő elfogadását, ugyanakkor hangsúlyozták: A jelenleg érvényes jogszabályok rendelkezéseinek betartatásával kell biztosítani a csallóközi felszíni és a stratégiai jelentőségű felszín alatti vizek tisztaságát. A jövőt illetően mindkét fél részéről igény mutatkozott az együttműködésre, elsősorban a lakosság jobb tájékoztatása érdekében. Ebbe a folyamatba a helyi önkormányzatok és polgármesterek jelenleg is meglevő – községi egészségüggyel, ivóvízfogyasztással kapcsolatos jogosultságait szeretnék kihasználni.

A bizottsági tagok egyetértettek a PT képviselőinek véleményével és a további együttműködés érdekében támogatásukról biztosították őket. /SL