Az MKP szeptember 22-én, Füleken tartott közgyűlése elfogadta az új Alapszabályt. A párt új neve Magyar Közösség Pártja lesz. A küldöttek az alábbi politikai nyilatkozatot fogadták el:

A Magyar Koalíció Pártja XII. Országos Kongresszusának küldöttei üdvözlik az Európai Parlament Petíciós Bizottságának döntését, amelyben hivatalos magyarázatot kér Szlovákiától a Beneš-dekrétumok érvényességéről és sérthetetlenségéről szóló, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa által 2007-ben megszavazott határozatról.

Az MKP kongresszusának küldöttei emlékeztetnek arra, hogy a Magyar Koalíció Pártja, illetve elődpártjai a rendszerváltás óta többször és folyamatosan figyelmeztették a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság, illetve a Szlovák Köztársaság törvényhozó testületeit és végrehajtó szerveit arra, hogy a „kollektív bűnösség" elvére épülő, Eduard Beneš köztársasági elnök által kiadott dekrétumok és azok törvényerőre emelt, a Szlovák Nemzeti Tanács által elfogadott határozatai összeegyeztethetetlenek az emberi, a politikai és szabadságjogokat nemzetközi egyezményekbe foglaló európai valósággal, ennek megfelelően elfogadhatatlanok a XX. század második felében és ellentétben állnak a XXI. század politikai és társadalmi követelményeivel.

Az MKP és elődpártjai a „kollektív bűnösség" elve elutasításának igényével nem mást, csupán egy nemzetrész megaláztatásának a következményeit kívánták megszüntetni, hogy a szlovákiai magyarság minden tagjára feltételek nélkül legyenek érvényesek az emberi, a politikai és a szabadságjogok. Az MKP XII. Közgyűlésének küldöttei is ilyen megközelítésben fejezik ki reményüket, hogy az Európai Parlament Petíciós Bizottságának kezdeményezése sikeres lesz, s végérvényesen kikerülnek a Szlovák Köztársaság jogrendjéből a „kollektív bűnösség" elvét tovább éltető rendelkezések és megszűnnek azok máig élő hatásai.

Az MKP Országos Kongresszusa üdvözli Lomnici Zoltán kezdeményezését. Az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke petíciót nyújt be az Európai Parlamenthez, mert Szlovákiában durva jogsérelmek érik a magyar állampolgárságot felvevőket. Az MKP továbbra is kitart a kettős állampolgárság intézménye mellett, és minden támogatást megad azoknak, akiket a szlovák államhatalom ez ügyben továbbra is zaklat.

Az MKP Országos Kongresszusának küldöttei támogatják a pedagógusok és oktatásügyi alkalmazottak mozgalmát, amely az oktatásügyi rendszer alulfinanszírozásának megszüntetésére és az ágazat dolgozóinak tisztességes bérezésére irányul.

A Magyar Koalíció Pártja Országos Kongresszusának küldöttei üdvözlik a szlovák-magyar oktatásügyi kormányközi vegyesbizottságának azon megállapodását, amely szerint a felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy az egyetlen szlovákiai magyar oktatási nyelvű állami felsőoktatási intézmény teljesíteni tudja az akkreditáció minden feltételét, ami által a komáromi Selye János Egyetem továbbra is megtarthatja rangját és nevét. A közgyűlés küldöttei addig is arra kérik a párt tagjait és szimpatizánsait, hogy aláírásukkal támogassák az egyetem vezetésének és diákjainak petíciós kezdeményezését, amely ugyancsak a Selye János Egyetem rangjának és nevének megőrzését célozza.

A Magyar Koalíció Pártja XII. Országos Kongresszusának küldöttei csalódottan fogadják a Szlovák Köztársaság Kormányának és parlamenti többségének gazdasági és szociális válságkezelő intézkedéseit. A küldöttek elfogadhatatlannak tartják, hogy a döntéshozók az egyébként szükséges költségvetési kiigazítást alapvetően a polgárok terhére valósítják meg, miközben olyan megszorításokat helyeznek kilátásba, amelyek csökkentik a gazdaság bővülésének ütemét, ami óhatatlanul a munkanélküliség további emelkedését hozza magával, s különösen sújtja az egyébként is gyenge gazdasági kapacitással rendelkező, leszakadt dél- és kelet-szlovákiai régiókat. Az MKP Országos Kongresszusának küldöttei szorgalmazzák a kormányzó szociáldemokrata párt választási ígéreteinek betartását, különösen a régiók közti különbségek felszámolására és a munkahelyteremtő beruházások támogatására megfogalmazott programpontjait.

Fülek, 2012. szeptember 22.