A Magyar Közösség Pártja támogatja a csallóközi gazdáknak a pótföldek ügyében kifejtett kezdeményezését. A pótföldeket érintő intézkedések az érintettek számára érthetetlenek, bonyolultak és diszkriminatívak. Az évtizedek óta ígért területrendezés, a földrendezés és a termőföldek tagosítása befejezésének megoldása a szlovák kormány egyik elsődleges feladatának kellene lennie a földtulajdonjogi és földhasználati jogok rendezésének érdekében. Ezt nem válthatja ki egy olyan törvényrendelkezés, amely több tízezer földtulajdonos és több ezer gazdálkodó érdekeit sérti.

A csallóközi gazdák figyelmeztető megmozdulást szerveztek: a regionális agrárkamara által összehívták a kamara magángazdáit, valamint gazdálkodó társaikat, és a megválasztott szervezőbizottság irányításával holnap 9.00 órára traktoros felvonulást hirdettek. Az útvonal a medvei határátkelőtől a somorjai körforgalomig fog húzódni. Hozzávetőlegesen 140 traktor vonul ki a közutakra. A megmozdulás két fő követelése: a földkimérésre meghatározott 51 százalékos többségi jog eltörlése, illetve a pótföldek jelenlegi használati státusának meghagyása a földrendezésig. Három gazda elmegy az SZK  Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztériumába, hogy a miniszter asszonynak írásban átadják a csallóközi gazdák pontokba szedett kéréseit, követeléseit.

A pótföldekre vonatkozó nem rendezi kielégítően a gyakorlati kérdéseket, a gazdálkodókat és földtulajdonosokat kényszerhelyzetbe állítja. Ezért kell a gazdáknak a megmozduláshoz folyamodniuk, hogy figyelmeztessenek a hiányosságokra. Az MKP – tudatosítva Dél-Szlovákia mezőgazdasági termelésének fontosságát, az itt élő emberek jelentős hányadának megélhetési lehetőségeit – teljes mértékben kiáll a megmozdulás és a követelések mellett.

Az MKP sajtóosztálya