Egy éve, 2016. június 11-én Érsekújvárban a Magyar Közösség Pártja közgyűlése megválasztotta a párt új elnökségét. Az eltelt év történéseiről adott számot Menyhárt József MKP-elnök a Pátria Rádió szombati politikai, közéleti és társalgó műsorában, a Délidőben.

Miklósi Péter műsorvezető-szerkesztő tavaly két héttel a megválasztása után hívta meg műsorába az újonnan megválasztott pártelnököt. Akkor a tervekről volt szó, most már az eredményekről is.

„Nem egy ember hozza a változásokat, ezt csak közösségi összefogással tudjuk megvalósítani” – hangsúlyozta Menyhárt József. Elmondta, az új elnökség tagjaival és további munkatársaival együtt tartalommal töltötték meg az évet. Járták a régiókat, a sajtó nyilvánossága előtt fontos közéleti témákra mutattak rá. Ennek eredménye már a közvélemény-kutatásoknál is mutatkozik, ám tudatosítják, nem felméréseket kell nyerni, hanem választásokat. „Az MKP számára továbbra is az etnikai politizálás számunkra az egyedüli elfogadható és járható út, hiszen egy közösséget képviselünk” – mondta a pártelnök.

A botrányokat a kormánykoalíció idézte elő

Szóba került a szlovákiai nagypolitika is. A szerkesztő azon kérdésére, hogy vajon Szlovákiában van-e hiteles ellenzék, Menyhárt József visszakérdezett, hogy vajon a kormány megbízható-e? „Nem az ellenzék generálta a botrányokat, azokat a kormányzat tette le a hétköznapok asztalára” – emlékeztetett a korrupciós ügyekre, melyek miatt ma már az utcán is tüntetnek diákok és felnőttek egyaránt. Hozzátette: hisz az ellenzékiségben.

Nemzeti közösségünk erősödéséért

Az MKP nyomon követi a kormányzat tevékenységét, az eredményeket értékeli, ám megszólalnak akkor is, ha részeredményeket óriási vívmányként akarnak mások láttatni. „Nem szabad megelégednünk azzal, ami jut, hanem arra kell a jövő politizálását és a kisebbségi politizálást irányítanunk, hogy azt kapjuk, ami jár nekünk" – mondta Menyhárt József. Nem titkolta, a politikai és közéleti dolgokban egyetért Babits Mihály azon véleményével, hogy a „soha-meg-nem-elégedést” kell a zászlóra tűzni. Ezt konkrét példaként a kisebbségi kultúra támogatásának helyzetével illusztrálta. Való igaz, hogy jut a kultúránkra négymillió euró, ám számarányunk alapján 40 millió járna. Tájékoztatott arról, hogy a 30 ezres magyarországi szlovákságnak 3,3 millió eurónak megfelelő  forint támogatás jut. „Magyarországon tényleges kulturális autonómiáról van szó. Itt nem.” – tette hozzá. Rámutatott arra is, hogy Magyarországról olyan támogatások érkeznek ide, melyek biztosítása a szlovák állam feladata volna.

Kar- vagy kardnyújtásnyira van egymástól a két párt?

Miklósi Péter szójátékkal felvetett kérdésére Menyhárt József visszatekintett a tavaly novemberi Magyar-Magyar Párbeszédre, ahol szakmai téren, az oktatásüggyel kapcsolatban találkoztak a két párt politikusai. Ezt követően voltak tárgyalások a megyei választásokat érintően is, a folyamat tart. Az MKP elnöke a szójátéknál is maradva elmondta, a jövő megmutatja, hogy „pártkapcsolat” vagy „párkapcsolat” lesz a két politikai szubjektum között. Emlékeztetett Hruscsov mondására, miszerint „a politikusok mindenütt egyformák. Ígérnek új hidat még ott is, ahol nincs folyó". Menyhárt József hangsúlyozta, ő nem ilyen politikusokat képzel el.

Felálltak a fiatalok, van új nemzedék!

Menyhárt József az egész vitaműsor alatt konkrét nevek felsorolásával illusztrálta, csapatmunka folyik az MKP berkein belül. Az oktatásügynél említette Kiss Beáta munkáját, a civilekkel való együttműködésnél Orosz Örsöt, a gazdasági fellendülés stratégiájával kapcsolatban Iván Tamást, a jogi munkák terén Nagy Dávidot, az önkormányzatiságnál Kőrösi Ildikót, a fiatalokkal való együttműködésnél a Gubík László vezette Via Novát, a nyelvi jogokról szólva Horony Ákost, az önkormányzatok segítésénél pedig az Őry Péter vezette Pro Civis polgári társulást.  Eredményesen dolgoznak mindannyian, nem kell kormányon lennünk ahhoz, hogy a régiónkért tenni tudjunk! – mondta az MKP elnöke, aki szerint ez is mutatja, a folytatás a fiatalok feladata, van új nemzedék!

A gazdasági megerősödés a legfontosabb

„Ki kell mondanunk, 27 év alatt nem tudtuk elérni, hogy gazdaságilag erős, megalapozott közösség legyünk" – mondta Menyhárt József, aki szerint a térségünk gazdasági megerősítése a legfontosabb feladat. Rámutatott arra is, ahogy Csallóköz mezőgazdaságát padlóra küldték. A gazdasági helyzeten segíthet a magyar kormány gazdaságélénkítő programja is, mint ismeretes, a magyar kormánynak Szlovákiában az MKP a partnere. A megyei választások lényegét az MKP elnöke abban látja, hogy a felvidéki magyarságnak minél erősebb képviselete legyen.

O.N.