Jó Pásztor vasárnapján, május 7-én került sor a hagyományos Komáromi Imanapra, immár 28. alkalommal a Pázmaneum Polgári Társulás, a Jópásztor Alapítvány és a Komáromi Római Katolikus Plébánia szervezésében. Az Imanapon magyar főpásztorért, valamint magyar papi és szerzetesi hivatásokért imádkoztak a felvidéki magyar katolikus papok és hívek az Esterházy-emlékév keretében.

A felvidéki magyar katolikusok legnagyobb imatalálkozója engesztelő szentségimádással kezdődött, amelyet Lépes Lóránt atya tartott. A szabadtéri keresztút, amelyet Farkas Zsolt atya, a Jópásztor Alapítvány elnökének vezetésével végeztek a lelkiatyák és a hívek, egyben megemlékezés volt Esterházy János halálának 60. évfordulójára. A keresztúti ájtatosság Esterházy János gondolatait idézte, ezeket Molnár Imre Esterházy-kutató állította össze. Az imanapi keresztet felváltva vitték a lelkiatyák, világi vezetők, a Szent István Lovagrend tagjai.

Karaffa Attila, a Pázmaneum Társulás ügyvezető elnöke köszöntötte a szentmise megkezdése előtt a híveket és a megjelent vendégeket. Beszédében kihangsúlyozta az imanap legfontosabb mondanivalóját és Esterházy János életpéldájából idézve buzdította a jelenlevőket a mártírgróf tanúságtételének tiszteletére.

Az ünnepi szentmisét Mons. Orosch János nagyszombati érsek mutatta be, akit Kiss Róbert püspöki helynök, komáromi lelkiatya köszöntött oltártestvérei és a hívek nevében.

Szentbeszédében a nagyszombati érsek a papi hivatás fontosságáról, annak emberi arcáról is beszélt. „A pap is hordozza az emberi természet fényét és árnyékát, erősségét és gyöngeségét, erényeit és gyarlóságát. A papi hivatás és szolgálat méltóságát minden korban fönséges szavakkal magasztalják a lelki élet tanítómesterei. Pázmány Péter bíboros a papi rend méltóságáról szóló prédikációjában magasztos szavakkal írja le, hogy a papok: „A papok az Anyaszentegyház erős oszlopai, a mi lelkünk gondviselői, bűneink betegségének gyógyító doktorai… Ha a testi orvosok fel nem támaszthatják a halottakat, feltámasztják a papok a lelki halálból a bűnösöket.” – fogalmazott Orosch János. „A papoknak az Úr az osztályrészük. A világban vagyunk, de nem e világból és e világért. A mai világ minden reményét a pénzbe és az anyagi biztonságba helyezi. A papok azonban kerüljenek minden kapzsiságot, ne engedjék, hogy a szívük a vagyonhoz tapadjon, a kereskedésnek még a látszatától is komolyan tartózkodjanak.” – hangzott el prédikációjában a papoknak címezve.

Farkas Zsolt a szentmise végén a szervezők nevében megköszönte az érsek atyának, hogy bemutatta az ünnepi szentmisét, oltártestvéreinek, a híveknek, a más egyházközségekből érkező zarándokoknak a részvételt.

Orosch János érsek atya végezetül szólt a komáromi egyházközség, a templom, a plébánia és a Marianum iskolaközpont támogatásáról, illetve köszönetet mondott a Magyar kormánynak is az oktatási intézménynek nyújtott segítségéért.

A Pápai- és a Magyar Himnusz eléneklésével zárult a XXVIII. Komáromi Imanap a Szent András plébániatemplomban.

A Komáromi Imanapon közreműködtek a Marianum diákjai, a cserkészek, a Szent István és Szent György Lovagrendek tagjai.

Az Imanapon részt vett Szigeti László, az MKP Országos Elnökségének tagja, Viola Miklós, az MKP Komáromi Járási Elnökségének alelnöke és Gyarmati Tihamér járási elnökségi tag. A Komáromi Imanap szervezője a Pázmaneum Polgári Társulás, a Jópásztor Alapítvány és a Komáromi Római Katolikus Plébánia volt.